મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
પાકનો પ્રકાર

ફળ અને શાકભાજી

Fruits & Vegetables (F&V) cultivation is and will continue to be a growth engine for Indian agriculture for a foreseeable future. Vegetable production has been growing at a CAGR of 4.6% since the last decade in comparison to the agricultural growth of 2.6 % presently. Innovation is driving this growth and there are enormous possibilities for further increase in productivity. From the point of view of food security and meeting the nutritional requirements of a growing population, to improvement in the economic status of the farmers and to maintain a healthy & disease-free life, F&V is the way forward.

એફએમસી અત્યાર સુધી હરોળબદ્ધ પાક માટેના ઉકેલો પ્રદાન કરતી કંપની તરીકે ઓળખાય છે. જો કે, અમે નવીન અભિગમ સાથે ફળો અને શાકભાજીઓના ખેડૂતોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ. અમે તેમની ઉત્પાદકતા વધારવા અને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે ટકાઉ ઉકેલો પ્રદાન કરીને તેમના સપનાઓને સાકાર કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છીએ. કેટલાક મુખ્ય ફળો અને શાકભાજીઓના પાક માટે સૌથી યોગ્ય ઉત્પાદનોની અમારી શ્રેણી પર એક નજર કરશો.

મરચી

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં મરચીના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

Chilli Portfolio Handbill

 

ટમેટા

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં ટમેટાના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

Tomato Portfolio

સંબંધિત ઉત્પાદનો

ઉત્પાદનોનો આ પાક માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, તે જાણવા માટે ઉત્પાદન પસંદ કરો.

ફિલ્ટર
બ્રાન્ડ