મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

એફએમસી કોર્પોરેશનના નિયમો અને શરતો

પરિચય અને સ્વીકાર

FMC Corporation (the "Company") maintains this website (the "Website") for informational purposes only. Access and use of this Website by you are governed exclusively by these terms and conditions ("Terms and Conditions"). By accessing and using this Website, you acknowledge that you have read, accept, and will be bound by, these Terms and Conditions. The Company reserves the right to modify or amend these Terms and Conditions at any time without notice.

તૃતીય પક્ષની ઇન્ટરનેટ વેબસાઇટ્સ

The Company may from time to time provide links and pointers at this Website to Internet sites of third parties ("Third Party Sites"). These links and pointers to Third Party Sites are provided as a convenience only. The Company has not reviewed, and does not operate or control in any respect, any information, products or services available on Third Party Sites, and the Company is not responsible for any information provided at any Third Party Sites. The Company makes no representations and provides no warranties whatsoever concerning Third Party Sites, and the fact that the Company has provided a link to any Third Party Site on this Website does not constitute an endorsement, authorization, sponsorship or affiliation by the Company with respect to such Third Party Site or its owners or providers or any products or services mentioned or offered at the Third Party Site. The Company expressly disclaims any responsibility for the content, the accuracy of the information and/or quality of products or services provided by, advertised on, or sold through, all Third Party Sites.

ભવિષ્ય તરફી નિવેદનો

This Website may contain forward looking statements that are subject to risks and uncertainties that might cause actual results to differ from those foreseen, including risks detailed in the Company's Securities and Exchange Commission ("SEC") reports, including the Company's most recently filed report with the SEC.

માહિતીની સમયસરતા

આ વેબસાઇટમાં શામેલ તમામ પ્રેસ રિલીઝ અને અન્ય માહિતી જારી કરવામાં આવી તે સમયે કંપની પાસે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ માહિતી અનુસાર, સમયસર અને સચોટ છે. જો કે સમય સાથે દરેક વસ્તુ જૂની થાય છે, તેથી જૂની માહિતી વાંચવાને કારણે થતી કોઈ ગેરસમજ માટે કંપની જવાબદાર રહેશે નહીં. આ વેબસાઇટમાં આપવામાં આવેલ માહિતી જારી કરવાની તારીખો કાળજીપૂર્વક જોઈ લેવા વિનંતી.

નાણાંકીય માહિતી

Financial information about the Company shown on this Website is current only as of the date specified. The Company disclaims any obligation to update or correct financial information as the result of financial, business or any other developments occurring after the specified date. Financial information is not intended to be a substitute for information contained in reports and other documents filed by the Company with the SEC/Concerned Government Authority. Detailed financial and other information about the Company is available in: (A) the Company's most recent Annual Report; (B) the Company's subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q; and (C) other reports and documents filed from time to time by the Company with the SEC/Concerned Government Authority. The Company cautions you that any information contained on EDGAR (the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system maintained by the SEC concerning the Company or any other entity may not be accurate or current.

સામગ્રી તથા જવાબદારી અંગે અસ્વીકરણ

આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીમાં બગ, વાઇરસ, ભૂલ, સમસ્યાઓ અથવા અન્ય મર્યાદાઓ હોઈ શકે છે. આ વેબસાઇટની કામગીરી, અથવા તેની પર આપવામાં આવેલ માહિતી/સામગ્રીના સંદર્ભમાં કોઈપણ ભૂલો અથવા ચૂક માટે કંપની કોઈ પણ જવાબદારીનો અસ્વીકાર કરે છે અને જવાબદાર રહેશે નહીં, અને કોઈપણ સૂચના વગર કોઈ પણ સમયે આ વેબસાઈટમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. તદુપરાંત, કંપની આ વેબસાઇટ પર સમાવિષ્ટ કોઈપણ માહિતી, લખાણ, આકૃતિઓ (ગ્રાફિક્સ), લિંક્સ અથવા અન્ય વસ્તુઓની ચોકસાઈ, પ્રવર્તમાનતા, વિશ્વસનીયતા કે સંપૂર્ણતાની બાંહેધરી આપતી નથી. તદનુસાર, આ વેબસાઇટ પરની તમામ સામગ્રી "જેમ છે તેમ" જ અને કોઈપણ પ્રકારની વ્યક્ત રૂપે કે સૂચિત રૂપે બાંહેધરી વિના આપવામાં આવેલ છે, જેમાં વ્યાપારીકરણ માટે યોગ્યતાની સૂચિત બાંહેધરી, અન્ય હેતુઓ માટેની યોગ્યતા કે બિન-ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે, અને આ યાદી સંપૂર્ણ નથી. વેબસાઇટ પર ઇલેક્ટ્રોનિક ફાઇલોમાં રહેલ વાયરસને કારણે થતા કોઈપણ નુકસાનની તમામ જવાબદારીને કંપની સ્વીકાર કરતી નથી. કેટલાક અધિકારક્ષેત્રો સૂચિત બાંહેધરીઓને બાકાત કરવાની મંજૂરી આપતા નથી, તેથી ઉપરોક્ત બાકાતી તમને લાગુ પડતી નથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં કંપની કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં, અને ખાસ કરીને કંપની, કંપનીની આ અથવા અન્ય કોઈ વેબસાઈટને કારણે અથવા તેને સંબંધિત અથવા તેની પર આપવામાં આવેલ માહિતીને કારણે વિશેષ, પરોક્ષ, પરિણામરૂપ, અથવા આકસ્મિક નુકસાન, અથવા ગુમાવેલ નફાને કારણે નુકસાન, આવકનું નુકસાન, ઉપયોગને સંબંધિત કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં, પછી તે કરાર, બેદરકારી, ખોટા કૃત્ય દ્વારા, કાયદા હેઠળ, અધિકાર હેઠળ, કાયદામાં અથવા અન્યથા ઉદ્ભવતા હોય.

વપરાશકર્તા દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી

ઉપરોક્ત ગોપનીયતા નિવેદન દ્વારા સંચાલિત વ્યક્તિગત માહિતી સિવાય તમારી પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ માહિતી અથવા સામગ્રી તમારા દ્વારા પ્રદાન થયેલ અને કંપની દ્વારા તે અગોપનીય રીતે પ્રાપ્ત થયેલ માનવામાં આવશે. તમારા કંપની સાથેના વ્યવહાર દ્વારા તમે હક્સાઈ-મુક્ત, કાયમી, પાછું ન લઈ શકાય તેવું અને જે ફક્ત એક વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા સુધી મર્યાદિત નથી તેવું, સંદેશાવ્યવહાર કે સંલગ્ન માહિતીને વાપરવા, પુનઃબનાવવા, ફેરફાર કરવા, પ્રકાશિત કરવા, સંપાદિત કરવા, અનુવાદિત કરવા, વહેંચવા, ભજવવા અને અનન્ય રીતે કે કોઈ અન્ય રચનાના ભાગ રૂપે કોઇ પણ પ્રકાર, માધ્યમ કે ટેક્નોલોજીમાં, પછી તે હવે જાણીતી હોય કે હવે બનાવવામાં આવી હોય, કોઈ પણ હેતુ માટે હોય અને આવા અધિકારો પેટા લાઇસન્સ તરીકે આપવા માટે કંપનીને આપમેળે લાઇસન્સ આપો છો.

વેબસાઇટ નોંધણી અને પૂછપરછ

This Website is intended as an informational service for industry purchasers, formulators and other interested parties. The Company reserves the right to discard registrations and reject inquiries if such represent misuse or insincere uses of these services. Entries and other submitted materials become the property of the Company and will not be acknowledged or returned (read also "Privacy Statement"). The Company is not responsible for incomplete, late, lost, misdirected or for any technical malfunction, human error, lost/delayed data transmission, omission, interruption, deletion, defect, or line failure in connection with any telephone network, computer equipment, software or any combination thereof. Entries are void if unreadable, inaccurate, incomplete, mutilated, tampered with, forged, mechanically reproduced, irregular in any way, or otherwise not in compliance with these rules. If for any reason the Website is not capable of running as planned, the Company reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate, modify or suspend any registration.

કૉપિરાઇટ અને ઉપયોગની શરતો

This Website, including text, graphics, audio, design, software, and all derivative works based on any of the foregoing, is the copyrighted work of the Company or is used by the Company subject to permission of the copyright owner. Subject to the terms and conditions set forth in these Terms and Conditions, the Company grants you a non-exclusive, non-transferable, limited and personal license to use and display this site and the materials (“Materials”) thereon only for purposes associated with your interaction with this Website, you keep intact all copyright, trademark and other proprietary notices on the Materials. Any modification of the Materials or use of the Materials for any other purpose is a violation of copyright and other proprietary rights of the Company. The Company’s presentation of information on this Website does not confer any proprietary or other rights in its trademarks, trade names, copyrights, patents or other proprietary rights or information nor is it intended to infringe patent rights or other intellectual property rights held by others. This limited license terminates automatically, without notice to you, if you breach any of these Terms. Upon termination, you must immediately destroy any downloaded and printed materials. You have no right, title or interest (and no copyright, trademark or other intellectual property right) in or to the Website or any Materials and you agree not to "frame" or "mirror" the Site, any material contained on or accessible from this Website on any other server or Internet-based device without the advanced written authorization of the Company. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the site in any way. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Website as it may be updated from time to time.

ટ્રેડમાર્ક

એફએમસી, એફએમસીનો લોગો અને તમામ બ્રાન્ડના નામો, કંપનીના નામો, સેવા ચિન્હો, લોગો અને કંપનીનો ટ્રેડ ડ્રેસ, અથવા તેની પેટાકંપનીઓ, સહયોગીઓ અથવા લાઇસન્સ ધારકો ("ચિન્હો") એ ટ્રેડમાર્ક અથવા અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાં કંપનીના કે તેની પેટાકંપનીઓ, સહયોગીઓ અથવા લાઇસન્સ ધારકોના નોંધણીકૃત ટ્રેડમાર્ક. અન્ય બ્રાન્ડના નામો, કંપનીના નામો, સેવા ચિન્હો, લોગો અને ટ્રેડ ડ્રેસ એ અન્યના ટ્રેડમાર્ક અથવા સેવા ચિન્હો હોઈ શકે છે. આ વેબસાઇટ પર, આ નિયમો, શરતો અને નિયંત્રણોમાં મંજૂર કરેલ હોય, અથવા કંપની દ્વારા લેખિતમાં મંજૂર કરેલ હોય તે સિવાયના, તમારા દ્વારા ચિન્હોના અન્ય કોઈપણ રીતના ઉપયોગની સખત મનાઈ છે.

©2021 એફએમસી કોર્પોરેશન. બધા હકો આરક્ષિત.

પેટન્ટની સ્થિતિ

એફએમસી કોર્પોરેશન અન્ય સામગ્રીના સંયોજનમાં ઉત્પાદનના કોઈપણ ઉપયોગો અથવા કોઈપણ પ્રક્રિયા માટેની કામગીરીમાં તૃતીય પક્ષોની પેટન્ટના ઉલ્લંઘનને સમર્થન આપતું નથી; આવા કોઈપણ ઉપયોગ, સંયોજન અથવા કામગીરીને કારણે પેટન્ટ ઉલ્લંઘનની તમામ જવાબદારી ખરીદદારોની રહેશે. એફએમસી કોર્પોરેશન કંપનીના ઉત્પાદનો સંબંધિત અમેરિકાની કેટલીક પેટન્ટના માલિક અથવા લાઇસન્સધારક છે. અહીં વર્ણવવામાં આવેલ એફએમસી ઉત્પાદનો એક કે વધુ અમેરિકા પેટન્ટ હેઠળ અને નિર્ણયની રાહ જોતી પેટન્ટની અરજીઓ અથવા અન્ય દેશોમાં પેટન્ટની અરજીઓ હેઠળ આવરી લેવામાં આવી હોય તેમ શક્ય છે.

વોરંટી

પરિણામોને અસર કરતા અસંખ્ય પરિબળોને કારણે, એફએમસીના ઉત્પાદનો વેચતી વખતે એમ સમજવામાં આવે છે કે ખરીદદાર તેમના ચોક્કસ હેતુ માટે આ ઉત્પાદનો યોગ્ય છે કે નહીં તે પોતાના પરીક્ષણ વડે નક્કી કરશે. એફએમસી દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા ઘણા ઉપયોગો અમારા ગ્રાહકોને માત્ર સંભવિત ઉપયોગોની શોધમાં સહાય કરવા માટે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. પ્રસ્તુત કરેલી તમામ માહિતી અને ડેટા સચોટ અને વિશ્વસનીય છે, પરંતુ એફએમસી તેના માટે જવાબદાર નથી.

તકનીકી સેવાઓ

આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ માહિતી સામાન્ય પ્રકારની છે. એફએમસીના ઘટકો અને નવી માહિતી માટે ચોક્કસ ઉપયોગ સંબંધિત તકનીકો અને ડેટા સમયાંતરે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

વેબસાઇટનો આંતરરાષ્ટ્રીય ઉપયોગ

આ વેબસાઇટ પરની કોઈપણ માહિતી અમેરિકાની બહાર યોગ્ય હોય અથવા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે તે અંગે કંપની કોઈ રજૂઆત કે દાવો કરતી નથી. આ વેબસાઇટ પર પ્રવેશ અને તેના પરની કોઈપણ માહિતીનો ઉપયોગ અમુક વ્યક્તિઓ દ્વારા અથવા અમુક દેશોમાં કાયદેસર ન પણ હોઈ શકે. જો તમે અમેરિકાની બહારથી આ વેબસાઇટ પર પ્રવેશ કરો છો, તો તમે અમેરિકાના કાયદા અથવા તમારા અધિકારક્ષેત્રના કાયદા હેઠળ તમારી પોતાની જવાબદારી પર આમ કરો છો.

નુકસાન ભરપાઈ

Submissions and unauthorized use of any Materials contained on this Website may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, certain communications statutes and regulations and other applicable laws and regulations. You alone are responsible for your actions or the actions of any person using your user name and/or password. As such, you shall indemnify and hold Company and its officers, directors, employees, affiliates, agents, licensors, and business partners harmless from and against any and all costs, damages, liabilities, and expenses (including attorneys' fees) incurred in relation to, arising from, or for the purpose of avoiding, any claim or demand from a third party that your use of the Website or the use of the Website by any person using your user name and/or password violates any applicable law or regulation, or the rights of any third party.

વિવાદ

This Website is controlled and operated by the Company from its corporate headquarters in Philadelphia, Pennsylvania. Any disputes that may arise concerning this Website and the information contained herein shall be governed by Pennsylvania law (without regard to conflicts of law principles). All proceedings, which may arise out of, or in connection with, this Website shall be brought solely in the appropriate state or federal courts in Philadelphia, Pennsylvania.

સંપૂર્ણ કરાર

આ નિયમો અને શરતો કંપની અને તમારા વચ્ચે સમગ્ર અને એકમાત્ર કરારની રચના કરે છે અને આ વેબસાઇટને લગતા તમામ અગાઉના અથવા સમકાલીન કરારો, પ્રતિનિધિત્વ, બાંહેધરીઓ અને સમજૂતીને રદ કરે છે.