મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
FMC is an agricultural sciences company

કૃષિને ઉન્નત બનાવવા માટે ઉન્નત વિજ્ઞાન અને તકનીક

સ્થાયી રીતે તમારી ઉત્પાદકતા વધારો અને લાભ મેળવો

એફએમસી સંબંધી નવીનતમ સમાચાર અને જાણકારી

card image

એફએમસી એ ભારતમાં પાકની સુરક્ષા માટે ક્રાંતિકારી જૈવ ફૂગનાશક એન્ટાઝિયા™ પ્રસ્તુત કરેલ છે

Modi-Mark

એફએમસી કોર્પોરેશનના પ્રમુખ અને સીઇઓ માર્ક ડગલાસએ ઇન્ડિયા – યુ.એસ. ઇનોવેશન હેન્ડશેક રાઉન્ડટેબલમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી અને યુ.એસ.ના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડેન સાથે ભાગ લીધો હતો

FMC Corporation launches novel herbicide for soybean crops and spray services for farmers in Madhya Pradesh

એફએમસી કોર્પોરેશને મધ્યપ્રદેશમાં ખેડૂતો માટે સોયાબીનના પાક માટે નવીન નીંદણનાશક અને સ્પ્રે સેવાઓ શરૂ કરી છે

FMC India collaborates with PJTS Agricultural University to foster future leaders in agriculture under the Science Leaders Scholarship program

એફએમસી ઇન્ડિયા એ વિજ્ઞાન અગ્રણી શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ હેઠળ કૃષિ ક્ષેત્રે ભવિષ્યના અગ્રણીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પીજેટીએસ કૃષિ વિદ્યાપીઠ સાથે સહયોગ કરે છે

FMC introduces new insecticide Corprima to support Tomato and Okra farmers

ટમેટા અને ભીંડાના ખેડૂતોને સમર્થન આપવા એફએમસી ઇન્ડિયા નવી જંતુનાશક દવા રજૂ કરે છે

 FMC Corporation recognized for contribution to water sustainability

એફએમસી કોર્પોરેશનને પાણીની ટકાઉક્ષમતામાં યોગદાન બદલ સન્માન પ્રદાન કરાયું