મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

કોરપ્રાઇમા™ કીટનાશક

કોરપ્રાઇમા™ કીટનાશક એ પાણીમાં પ્રસરી જાય તેવા દાણાના રૂપમાં એન્થ્રાનિલિક ડાયમાઇડ વ્યાપક કીટનાશક છે. તે ખાસ કરીને લેપિડોપ્ટેરન કીટકો પર મુખ્યત્વે લાર્વાના ઈંડાનાશક તરીકે સક્રિય છે. કોરપ્રાઇમા™ કીટનાશક એ રિનેક્સિપીયર<sup>®</sup> ઍક્ટિવના સક્રિય ઘટકો દ્વારા સમર્થિત છે, જેની અનન્ય કાર્ય પદ્ધતિ અન્ય કીટનાશકોને પ્રતિરોધક કીટકોને નિયંત્રિત કરે છે. આ ઉપરાંત, તે બિન-લક્ષિત એન્થ્રોપોડ માટે પસંદગીપૂર્વક અને સુરક્ષિત છે અને કુદરતી પરોપજીવી, ભક્ષકો અને પરાગવાહકોનું સંરક્ષણ કરે છે. આ તમામ ગુણોને કારણે કોરપ્રાઇમા™ કીટનાશક એકીકૃત કીટ વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ) કાર્યક્રમ માટે ઉત્કૃષ્ટ સાધન બને છે અને તે ઉત્પાદકોને કીટકોથી રક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાં સૌથી વધુ સહાયતા પ્રદાન કરે છે, જેનાથી ખાદ્ય વેપારીઓ અને ઉપભોક્તાઓની માંગ અનુસાર ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ઉપજની પેદાશ શક્ય બની શકે છે.

ઝડપી તથ્યો

  • ભારતમાં શાકભાજી ઉત્પાદકો માટે એફએમસી તરફથી એક નવીન ટેકનોલોજી
  • ફળ ઈયળનું સુનિશ્ચિત નિયંત્રણ
  • કીટકો વિરુદ્ધ બહેતર સુરક્ષા પ્રદાન કરીને ફૂલ અને ફળને ખરતા અટકાવે છે
  • છોડવાઓના સ્વાસ્થ્ય પર કામગીરી
  • એકીકૃત કીટ વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ) માટે સર્વોત્તમ

સક્રિય ઘટકો

  • રિનેક્સિપીયર® ઍક્ટિવની શક્તિ સાથે - ક્લોરાનટ્રાનિલીપ્રોલ 35% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ ડબલ્યુડીજી

લેબલ અને એસડીએસ

3 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

રિનેક્સિપીયર<sup>®</sup> ઍક્ટિવની શક્તિ સાથે કોરપ્રાઇમા™ કીટનાશક એ એફએમસીનું નવું ઉત્પાદન છે, જે ટમેટા અને ભીંડાના પાકને આર્થિક રીતે મહત્વપૂર્ણ લેપિડોપ્ટેરન કીટકો સામે સર્વોત્તમ સુરક્ષા આપે છે. આ અનન્ય દવા કીટકો પર ત્વરિત કાર્ય, ઉચ્ચ કીટનાશક શક્તિ, લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ અને પાક અને બિન-લક્ષ્ય જીવો માટે ઉત્તમ સલામતી સાથે ઉપયોગમાં સરળ છે. મુખ્યત્વે કીટકો દ્વારા ખાવાના કારણે, કોરપ્રાઇમા™ દ્વારા છંટકાવ કરેલ છોડના સંપર્કમાં આવનાર કીટકો મિનિટોમાં ખાવાનું બંધ કરે છે. તેના વિવિધ ગુણધર્મો જેમ કે ઝડપી ખાદ્ય સમાપ્તિ, પાંદડાઓમાં પહોંચ, છોડમાં પ્રણાલીગત પહોંચ, થોડા સમય પછી વરસાદ પડે છતાં ધોવાઈ ન જાય અને ઉચ્ચ આંતરિક ક્ષમતાના સંયુક્ત પરિણામે સર્વોત્તમ પાક સંરક્ષણ અને લાંબા સમય સુધી અવશેષ નિયંત્રણ પ્રદાન કરે છે.

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો.

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.

પાકની સંપૂર્ણ સૂચિ

  • ટમેટા
  • ભીંડા