મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશક

સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશક કેબોક્સિનિલાઇડ જૂથનું એક પ્રણાલીગત ફૂગનાશક છે. તે રોગને અટકાવે છે અને આગળ વૃદ્ધિ/ફેલાવાને નિયંત્રિત કરે છે. કેબોક્સિનિલાઇડ જૂથ આધારિત સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશક એ કણાભસૂત્રમાં સક્સિનેટ ડીહાઇડ્રોજનેસને પ્રતિબંધિત કરે છે, જે ફૂગને ઊર્જા નિર્માણમાં મદદ કરે છે. તે મૂળ અને પાંદડાઓ દ્વારા ઝડપથી શોષાય છે અને સંપૂર્ણ છોડમાં ઝાયલમ અને અપોપ્લાસ્ટમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે. સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશકનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠતમ કાર્યક્ષમતા માટે રોગ થતા પહેલા કરવો જોઈએ. તેની ચોખામાં શીથ બ્લાઇટ અને બટાકામાં બ્લેક સ્ક્રફ રોગ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ઝડપી તથ્યો

  • તે એક એસડીએચઆઇ અણુ છે, જે ચોખામાં શીથ બ્લાઇટ અને બટાકામાં બ્લેક સ્ક્રફ સામે ખૂબ જ અસરકારક છે
  • તે પ્રણાલીગત પ્રકૃતિનું છે, જેને મૂળ દ્વારા શોષવામાં આવે છે અને છોડના અન્ય ભાગોમાં સ્થાનાંતરિત કરાય છે
  • સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશક એ રોગને થતા અટકાવે છે
  • તે રોગ પ્રતિરોધક પ્રકૃતિનું છે
  • રોગના વધુ પ્રસારને નિયંત્રિત કરે છે

સક્રિય ઘટકો

  • થિફ્લુઝામાઇડ 24% એસસી

લેબલ અને એસડીએસ

4 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

ફૂગજન્ય રોગો ચોખાના ખેડૂતો માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમસ્યાઓમાંથી એક છે. લક્ષણો આવરણથી શરૂ થાય છે, પાંદડાઓ સુધી વિકસે છે અને અનુકૂળ હવામાન સ્થિતિઓ હેઠળ તે ફૂલના ઝૂમખા સુધી પહોંચી શકે છે, જે આખરે પાકની ઉપજ ઘટાડે છે. શીથ બ્લાઇટ સામે બહેતર સુરક્ષા, છોડવાઓની ઝૂકી જવાની સંભાવના ઓછી કરે છે, પાંદડાઓને ઓછું નુકસાન થાય છે જેથી પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે પાંદડાઓનો વધુ વિસ્તાર મળે છે. સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશક શીથ બ્લાઇટ સામે ભલામણ કરેલ એક અસરકારક અણુ છે. સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશકનો સમયસર ઉપયોગ છોડવાઓને ફૂગના હુમલાથી બચાવે છે અને ફૂગની વધુ વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરે છે. સિલ્પીરૉક્સ® ફૂગનાશકની બટાકામાં બીજ સારવાર માટે પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે, જે બ્લેક સ્ક્રફ રોગ સામે સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો.

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.

પાકની સંપૂર્ણ સૂચિ

  • ચોખા
  • બટાકા