મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

ગ્લોબલ સ્પેશિયાલિટી સોલ્યુશન્સ (જીએસએસ) વ્યવસાય એ ગોલ્ફના મેદાનો, ઘાસની લૉનની સંભાળ, સંરચનાત્મક કીટ નિયંત્રણ, વનસ્પતિ વ્યવસ્થાપન, રોપા-ઉછેર કેન્દ્ર અને સુશોભન, દેશી સહિતના બિન-પાક ક્ષેત્રો અને ગ્રાહકના વિવિધ મિશ્રણને સેવા આપવા માટે એફએમસીના વૈશ્વિક કૃષિ ટેકનોલોજી પોર્ટફોલિયોનો લાભ લે છે.

ભારતમાં, જીએસએસનો વ્યવસાય એ વ્યાપકપણે સંરચનાત્મક કીટ નિયંત્રણ, દેશી અને વ્યાવસાયિક લાકડા પર પ્રક્રિયા પ્રદાન કરે છે. આ બાંધકામના સ્થળોએ ઉધઈ અને વ્યાવસાયિક લાકડા પર પ્રક્રિયાના ક્ષેત્રમાં ઈયળ સામે લાંબા ગાળાનું નિયંત્રણ પ્રદાન કરવામાં ઉદ્યોગ અગ્રણી છે.

જીએસએસ ઇન્ડિયાના ઉત્પાદનોનો પોર્ટફોલિયો નીચે સૂચિબદ્ધ વિવિધ ઘરેલું કીટકો સામે અનન્ય ઉકેલ પ્રદાન કરે છે.

જીએસએસ લોગો
બાઇફ્લેક્સ ટીસી
બાઇફ્લેક્સ પ્લસ
બાઇસ્ટાર ડબ્લ્યૂપી
ટ્રાન્સપોર્ટેક્સ
બ્રિગાટા આરટીયૂ
બ્રિગાટા એસસી
ડરમેટ ટીસી
પૅક્સટન