મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

હૈદરાબાદમાં આવેલ ઇન્ડિયા ઇનોવેશન સેન્ટર (આઇઆઇસી) એ એફએમસીમાં વૈશ્વિક શોધ સંસ્થાનો એક અભિન્ન સ્તંભ છે. અમારું મિશન વિશ્વભરમાં ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે આગામી પેઢીના પાક સુરક્ષા ઉકેલો શોધવાનું છે. અમારી ટીમ નવી હિટ શોધીને અને તેમને લીડમાં આગળ વધારીને વૈશ્વિક શોધ પાઇપલાઇનમાં યોગદાન આપે છે. આઇઆઇસીના વૈજ્ઞાનિકો નવીન અણુઓના કાર્યની પદ્ધતિને ઓળખવા અને અંતિમ-તબક્કોના શોધ કાર્યક્રમોની ઓળખની પ્રક્રિયા પર પણ કામ કરી રહ્યા છે. 

IIC

 

IIC BMW Annual Report_2022