મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
પાકનો પ્રકાર

ચોખા

Rice is the seed of the grass species Oryza glaberrima (African rice) or Oryza sativa (Asian rice). As a cereal grain, it is the most widely consumed staple food for a large part of the world's human population, especially in Asia and Africa.

વિશ્વમાં ભારત ચોખાના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે, જે સમગ્ર દેશમાં ઉગાડવામાં આવે છે, જેમાં સફેદ ચોખા અને બ્રાઉન ચોખાનો સમાવેશ થાય છે.

ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને મહત્તમ ઉપજ માટે સમગ્ર ઋતુ દરમ્યાન સુરક્ષા અને પોષણ આપે તેવી એફએમસીના ઉત્પાદનોની નવીન શ્રેણી પર એક નજર કરો.

સંબંધિત ઉત્પાદનો

ઉત્પાદનોનો આ પાક માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, તે જાણવા માટે ઉત્પાદન પસંદ કરો.

ફિલ્ટર
બ્રાન્ડ