ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
ప్రస్తుత స్థానం
500025
ఇండియా | ఇఎన్
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి
పంట రకం

పండ్లు మరియు కూరగాయలు

Fruits & Vegetables (F&V) cultivation is and will continue to be a growth engine for Indian agriculture for a foreseeable future. Vegetable production has been growing at a CAGR of 4.6% since the last decade in comparison to the agricultural growth of 2.6 % presently. Innovation is driving this growth and there are enormous possibilities for further increase in productivity. From the point of view of food security and meeting the nutritional requirements of a growing population, to improvement in the economic status of the farmers and to maintain a healthy & disease-free life, F&V is the way forward.

ఇప్పటివరకూ ఎఫ్ఎంసి వరుస క్రమ పంటల కొరకు పరిష్కారాల ప్రదాతగా పిలువబడుతోంది. అయితే, మేము పునరుద్ధరించిన విధానంతో పళ్ళు మరియు కూరగాయల(ఎఫ్&వి) రైతులకు దగ్గరవుతున్నాము. వారి ఉత్పాదకతను పెంపొందించడానికి మరియు వారి భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయడానికి సుస్థిరమైన పరిష్కారాలను అందించడం ద్వారా వారి కలలను సాకారం చేయడానికి మేము వారికి సహాయపడుతున్నాము. కొన్ని కీలకమైన పళ్ళు మరియు కూరగాయల పంటలకు అత్యుత్తమంగా సరిపోయే మా ఉత్పత్తుల శ్రేణిని ఒకసారి చూడండి.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

ఈ పంట కోసం ఉపయోగించే విధానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక ఉత్పత్తిని ఎంచుకోండి.

ఫిల్టర్ చేయండి
బ్రాండ్
18 ఫలితాలలో 1-12 చూపబడుతున్నాయి