ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి

మా ప్రధాన విలువలు ఎఫ్ఎంసి యొక్క విలక్షణ సంస్కృతిని ప్రకటించడమే కాక నేడు మా సంస్థను నిర్వచించే ప్రవర్తనను కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ఆరు ప్రధాన విలువలు మమ్మల్ని మరియు మా వ్యాపార నిర్వహణ పద్ధతిని నిర్వచిస్తాయి. సంయుక్తంగా, ఈ విలువలు వ్యక్తులుగా మరియు ఒక బృందంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. ఎఫ్ఎంసి ని ప్రత్యేకంగా నిలిపేది ఈ విలువలే మరియు ఒక సంస్థగా దీర్ఘ కాలిక అభివృద్ధికి మరియు సుస్థిరతకి ఇవి చాలా ముఖ్యం.

Customer CentricityAgility

SustainabilityRespect for People

SafetyIntegrity