ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
ప్రస్తుత స్థానం
485226
in | en
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి
ఉత్పత్తి రకం

శిలీంద్రనాశకాలు

ఎఫ్ఎంసి అందించే శిలీంద్రనాశకాలు అత్యంత క్లిష్ట వ్యాధులైన వరిలో గల పాము పొడ మరియు పండ్లు, కూరగాయలలో గల ఊమిసెట్స్ మరియు ఆస్కోమైసెట్స్‌లపై దాని అణువులు అత్యంత ప్రభావవంతంగా పని చేస్తాయి. మేము మా వినియోగదారులకు మరియు సమాజానికి సరిపోయే మరియు స్థిరమైన పరిష్కారాలను అందించే ఉత్పత్తులను పంపిణీ చేయడంపై దృష్టి పెడతాము.

ఫిల్టర్ చేయండి
పంట
బ్రాండ్