ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి

ట్రేడ్‌మార్క్‌లు

ఎఫ్ఎంసి, ఎఫ్ఎంసి లోగో మరియు అన్ని బ్రాండ్ పేర్లు, సంస్థ పేర్లు, సర్వీస్ గుర్తులు, సంస్థ, లేదా దాని ఆధీనంలోని సంస్థలు, అనుబంధ సంస్థలు లేదా లైసెన్సర్ల ("గుర్తులు") యొక్క లోగో మరియు ట్రేడ్ డ్రెస్ అనేవి యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఇతర దేశాలలోని సంస్థ లేదా దాని ఆధీనంలోని సంస్థలు, అనుబంధ సంస్థలు లేదా లైసెన్సర్ల యొక్క ట్రేడ్‌మార్కులు లేదా రిజిస్టర్ చేయబడిన ట్రేడ్‌మార్కులు. ఇతర బ్రాండ్ పేర్లు, సంస్థ పేర్లు, సంస్థ గుర్తులు, లోగోలు మరియు ట్రేడ్ డ్రెస్ ఇతరుల ట్రేడ్‌మార్కులు లేదా సర్వీసు గుర్తులు అయి ఉండవచ్చు. ఈ షరతులు, నిబంధనలు మరియు పరిమితులు ప్రకారం అధికారం ఇవ్వడం, లేదా సంస్థ వ్రాతపూర్వకంగా అధికారం ఇవ్వడం మినహా ఈ వెబ్‌సైట్ పై ఏదైనా రూపంలో గుర్తుల యొక్క వినియోగం నిషేధించబడింది.

©2021 ఎఫ్ఎంసి కార్పొరేషన్. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడినవి.