ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి

ఎఫ్ఎంసి యొక్క ముఖ్య విలువలలో ఒకటి సుస్థిరత మరియు మేము భారతదేశంలో ఎలా పనిచేస్తాము మరియు వ్యవహరిస్తాము అనే విషయంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సిఎస్ఆర్) అనేది మా సుస్థిరత్వ ప్రయత్నాల యొక్క ఒక ముఖ్యమైన మూల స్థంభము మరియు ఈ దిశగా, మేము నివసిస్తున్న మరియు పని చేసే చోట స్థానిక కమ్యూనిటీల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి మేము పెట్టుబడి చేశాము.

మా కమ్యూనిటీ అవుట్‌రీచ్ ప్రయత్నాల ద్వారా, ఎఫ్ఎంసి ఇండియా స్థానిక వ్యవసాయ సమాజాలను సాధికారత చేయడం, రైతులకు సామర్థ్య పెంపుదల చేయడం మరియు పంట రక్షణ ఉత్పత్తుల యొక్క సురక్షితమైన మరియు న్యాయపరమైన వాడకాన్ని చూసుకుంటూ వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

ఈ దిగువన, భారతదేశంలో మా సిఎస్ఆర్ ప్రయత్నాల గురించి మరింతగా తెలుసుకోండి.