ప్రధాన విషయానికి వెళ్ళండి
మెనూ తెరవడానికి క్లిక్ చేయండి
క్లోజ్ చేయడానికి మెనూ‌ని క్లిక్ చేయండి
ప్రధాన కంటెంట్‌ను ప్రారంభించండి
పంట రకం

తోటల పెంపకం

భారతదేశం ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద తేయాకు ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటిగా ఉంది మరియు భారతీయ తేయాకు పరిశ్రమ అనేక ప్రపంచ తేయాకు బ్రాండ్లను స్వంతం చేసుకొని ఎదిగింది మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత సాంకేతికంగా సమృద్ధమైన తేయాకు పరిశ్రమలలో ఒకటిగా ఉద్భవించింది.

ఎఫ్ఎంసి శిలీంద్ర నాశునులు సహాయంతో, మీ తేయాకు తోటలు అన్ని సీజన్ల పొడవునా దిగుబడిని-దోచే వ్యాధుల నుండి రక్షించబడతాయని భరోసాతో ఉండండి.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

ఈ పంట కోసం ఉపయోగించే విధానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక ఉత్పత్తిని ఎంచుకోండి.

ఫిల్టర్ చేయండి
బ్రాండ్