ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ

ಕಬ್ಬು

ಕಬ್ಬು ಪೊಯಾಸೀ ಕುಟುಂಬದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹುಲ್ಲು, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬನ್ನು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಫಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂಸಿಯ ವಿಶಾಲ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Portfolio recommendation on Sugarcane

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.