ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ

ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಗಳು, ಆಮ್ಲ ಆಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ-ಉತ್ತೇಜನಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಯ-ತಳಿಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಫ್ಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜೈವಿಕ-ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಲವಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಲ್ಟರ್
ಬೆಳೆ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್