ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐಐಸಿ) ಎಫ್ಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪೈಪ್‌ಲೈನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಐಸಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವೆಲ್ ಅಣುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ-ಹಂತದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

IIC

 

ಐಐಸಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾರ್ಷಿಕ Report_2022