Skip to main content
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ಸಾವ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೈಟ್

ಎಫ್ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ- ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 11, ಜಿಐಡಿಸಿ ಸಾವ್ಲಿ, ಮಂಜುಸರ್ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು: ಸಾವ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:. ವಡೋದರ.

ಗುಜರಾತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿಯಮ 68 ಯು ಪ್ರಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ ಸಾವ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಒಎಚ್‌ಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ, ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ, 2016 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಎಚ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೈಟ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

May 24

ಜಿಪಿಸಿಬಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ-351934 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್ IV-2022 (ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ,2016)

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್ IV-2023 (ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ,2016)

ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಸಿಕ ಅನುಸರಣೆ, 2016