ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಎಫ್ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್,

2ನೇ ಮಹಡಿ, C-53,

ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,

ಬಾಂದ್ರಾ ಈಸ್ಟ್,

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, 400098

+91 22 67045504

ask@fmc.com

ಎಫ್ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ A,

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇಟ್‌ವೇ, ಎಂಜಿ ರೋಡ್,

ಗುರುಗ್ರಾಮ, ಹರಿಯಾಣ, 122002

+91 124 6479100

ask@fmc.com

ಎಫ್‌ಎಂಸಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1800 102 6546

ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ?

ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ