મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

એડવાન્ટેજ® 25ડીએસ બીજ સારવાર

એડવાન્ટેજ® ડીએસ બીજ સારવારમાં 25% કાર્બોસલ્ફાન ડીએસ શામેલ છે. આ ઉપયોગ માટે તૈયાર દવા એ બંધનકર્તા અને સહાયક દવાઓથી ભરપૂર છે, જે સરળતાથી બીજ પર ચોંટી રહેવામાં મદદ કરે છે.

ઝડપી તથ્યો

  • એડવાન્ટેજ® ડીએસ બીજ સારવાર એ ઉત્પાદકોને કીટનાશકના છંટકાવ માટે થતાં ખર્ચમાં નોંધપાત્ર બચત કરવામાં મદદ કરે છે
  • તે કપાસને પ્રારંભિક અવસ્થામાં જ ચૂસી લેતા કીટકોને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે
  • એડવાન્ટેજ® ડીએસ બીજ સારવાર એ બીજના એકસમાન અને વહેલા અંકુરણમાં પણ મદદ કરે છે

સક્રિય ઘટકો

  • 25% કાર્બોસલ્ફાન ડીએસ

લેબલ અને એસડીએસ

1 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

સંભવિત બીમારીઓ અને કીટકો સામે રક્ષણ પૂરું પાડવું એ ખૂબ અગત્યનું છે. અમારું કીટનાશક એડવાન્ટેજ ® ડીએસ બીજ સારવાર એ કપાસના બીજ માટેની સારવારની દવા છે, જે વ્યાપક ઉપયોગ ધરાવતી અને સંપર્ક કીટનાશક છે. એડવાન્ટેજ® ડીએસ બીજ સારવાર એ એક બારીક પાઉડર સ્વરૂપમાં છે, જે બીજ પર સારું આવરણ તૈયાર કરે છે અથવા તેની સારવારમાં પણ મદદ કરે છે.

લેબલ અને એસડીએસ

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો.

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.

પાકની સંપૂર્ણ સૂચિ

  • કપાસ