મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

અલગ્રિપ® નીંદણનાશક

એલ્ગ્રિપ® નીંદણનાશક એ નીંદણ ઉગ્યા પછીનું, પ્રણાલીગત નીંદણ નિયંત્રક દ્રાવણ છે, જે પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણ પર લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ રાખે છે.

ઝડપી તથ્યો

  • એલ્ગ્રિપ® નીંદણનાશક એ એસયુ જૂથના નીંદણ ઉગ્યા પછીનું વ્યવસ્થિત નીંદણનાશક છે, જેમાં ફોલિયર અને જમીનની પ્રવૃત્તિ છે.
  • એએલએસ એન્ઝાઇમને રોકીને, પ્રોટીન સંશ્લેષણને રોકીને અને વિકાસને રોકીને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રિત કરે છે.
  • 100% ઉપયોગી કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે ઓગળી જાય છે.
  • ઉપયોગ કરવામાં અને સંભાળ રાખવામાં સરળ અને સુરક્ષિત છે.
  • અન્ય ઘઉંના નીંદણનાશકો સાથે ટેન્કમાં મિશ્રણ કરવા માટેનું યોગ્ય ભાગીદાર.

સક્રિય ઘટકો

  • મેટ્સલફ્યુરોન મિથાઇલ 20% ડબ્લ્યુજી

લેબલ અને એસડીએસ

3 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

એલ્ગ્રિપ® નીંદણનાશક એક સલ્ફોનીલ્યુરિયા નીંદણ નિયંત્રણ ઉકેલ છે જે મોટા પાંદડાવાળા નીંદણને ખતમ કરે છે. તે પાંદડા અને માટીની પ્રવૃત્તિ સાથેનો એક પ્રણાલીગત કિમિયો છે, જે અંકુર અને મૂળમાં કોષ વિભાજનને અટકાવે છે અને ચેનોપોડિયમ આલ્બમ, મેલીલોટસ ઇન્ડિકા, વિસિયા સેટીવા, વગેરે જેવા નીંદણના વિકાસને અટકાવે છે.

લેબલ અને એસડીએસ

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો. 

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.