મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ

લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણમાં પોટાશ સિવાય ગંધક (સલ્ફર) અને જૈવ-સક્રિય અણુઓ હોય છે. તે કાર્બનિક પોટાશ ધરાવતો પાવડર છે, જે જનીનોના સક્રિયકરણ અને અભિવ્યક્તિમાં મદદ કરે છે કારણ કે તે સર્જ ટેક્નોલોજી (જનીનોની અભિવ્યક્તિનું પસંદગીયુક્ત નિયંત્રણ) પર આધારિત છે, લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ એ એક પ્રમાણિત કાર્બનિક ખાતર છે જે ઉત્પાદનની એકંદર ગુણવત્તા સુધારે છે અને વધુ ઊપજ મેળવવામાં મદદ કરે છે.

ઝડપી તથ્યો

 • લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ છોડને જૈવિક રૂપે પોટાશ પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે, જેને કારણે પાકમાં વધુ સારા ફૂલ અને ફળ આવે છે
 • લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ છોડમાં અંતઃસ્ત્રાવીય પ્રવૃત્તિને વધારે છે અને ફળના આકાર, કદ, ચમક અને રંગમાં સુધારો કરે છે
 • તે છોડને અજૈવિક તત્વો સામે ટકવામાં મદદ કરે છે
 • તે ઓછી માત્રાએ વધુ અસરકારક દવા છે

સક્રિય ઘટકો

 • 20% કાર્બનિક પોટાશ
 • 1.5% ગંધક

લેબલ અને એસડીએસ

2 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

ગુણવત્તા અને ઉપજ એ ખેડૂતોને વધુ વળતર મેળવી આપતા બે મહત્વના પરિબળો છે. લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ એ એવી અનન્ય જૈવિક દવા છે જે ઓર્ગેનિક રીતે પ્રમાણિત છે અને મહત્વની વિદ્યાપીઠના પરીક્ષણ ડેટા ધરાવે છે. લેજેન્ડ® જૈવિક દ્રાવણ એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી પેટન્ટ ધરાવતી દવા છે, જેમાં જૈવિક રીતે ઉપલબ્ધ કાર્બનિક પોટાશ હોય છે. તે મોટાભાગના પાકમાં સારી વનસ્પતિ અને પ્રજનન વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.

લેબલ અને એસડીએસ

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો.

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.

પાકની સંપૂર્ણ સૂચિ

 • ચોખા
 • મરચી
 • ટમેટા
 • બટાકા
 • રીંગણ
 • મગફળી