ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ಮೆಟ್ರಿಹರ್ಬ್® ಕಳೆನಾಶಕ

ಮೆಟ್ರಿಹರ್ಬ್® ಕಳೆನಾಶಕವು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ, ಆಯ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ ವಿವರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳು

  • ಮೆಟ್ರಿಹರ್ಬ್® ಕಳೆನಾಶಕವು ಆಯ್ದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.
  • ವಿಶಾಲ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಗಲ-ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು)
  • ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಲುದಾರ
  • ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು

  • ಮೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಜಿನ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಸ್

3 ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ

ಬೆಂಬಲಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಮೆಟ್ರಿಹರ್ಬ್® ಕಳೆನಾಶಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಾರಿಸ್ ಮೈನರ್, ಟ್ರಿಯಾಂಥೆಮಾ, ಡಿಗೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಸ್

ಬೆಳೆಗಳು