ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ಫ್ರಿವನ್® ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಫ್ರಿವನ್® ಒಂದು ಆಗ್ಸೆಲೆನ್ಸ್® ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಕರೂಪದ ಪೈರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯ ಏಕರೂಪದ ಮಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಿತ ಒಣ ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಧಾನ್ಯದ ತುಂಬುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ತೂಕ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ ವಿವರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳು

  • ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ತಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ
  • ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಏಕರೂಪದ ಪೈರು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸಾರಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ 
  • ಶಾಖದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ 

ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು

  • ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 10% ಸಿಎಸ್

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಸ್

3 ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ

supporting documents

ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಫ್ರಿವನ್® ಒಂದು ಆಗ್ಸೆಲೆನ್ಸ್® ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಕರೂಪದ ಪೈರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯ ಏಕರೂಪದ ಮಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಿತ ಒಣ ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಧಾನ್ಯದ ತುಂಬುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ತೂಕ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು

ಬೆಳೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಯಾವ ಕೀಟ ಬಾಧೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಯು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಏಕರೂಪದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಪಟ್ಟಿ

  • ಭತ್ತ