ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକେସନ
583102
IN | EN
ମେନୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ମେନୁ
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
ଫସଲ ର ପ୍ରକାର

ଧାନ

Rice is the seed of the grass species Oryza glaberrima (African rice) or Oryza sativa (Asian rice). As a cereal grain, it is the most widely consumed staple food for a large part of the world's human population, especially in Asia and Africa.

ସାରା ଦେଶରେ ଧଳା ଧାନ ଏବଂ ବାଦାମୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ।

ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅମଳ ପାଇଁ, ଏଫଏମସି ର ଅନେକ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ

ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

ଫିଲ୍ଟର
ବ୍ରାଣ୍ଡ