Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Aanbevolen programma

Met Verimark® het biologisch evenwicht herstellen

Tros tomaten in kas

Zo haal je het beste uit Verimark® insecticide

Nico Harteveld in paprikagewas

Venzar® 500 SC herbicide pakt lastige onkruiden in bieten effectief aan

Vrouw met biet in bietenveld

Komkommerteler De Hoog is overtuigd van voordelen vroege toepassing Verimark®

Komkommerteler Martin de Hoog enthousiast over Verimark

Spotlight® Plus is de beste keuze bij loofdoding

Aardappelen rooien

Paprikateler Overgaag herstelt biologisch evenwicht met Verimark

Wouter Overgaag over Verimark in paprikakas

Met Coragen® fruitmot onder controle

Nico Harteveld Technisch adviseur bij FMC in boomgaard

Met Novitron® Dam tec® lange duurwerking tegen eenjarige breedbladige onkruiden

Aardappelveld met rij bomen

Safari® DuoActive voor een robuuste onkruidbestrijding in bieten

Bieten in de grond

Onderdruk schadelijke insecten door Verimark® toe te passen in eerste fase van de teelt

Paprika aan plant

Verimark® heeft een brede werking tegen schadelijke insecten in vruchtgroenten en aardbeien onder glas

Glastuinbouw

Het meest krachtige middel voor stengel- en bladdoding als eerste gebruiken

Twee groene trekkers rooien aardappelen

Spotlight® Plus eerste keuze loofdoding in pootgoed: sterkst op stengeldoding en voorkomen hergroei

Aardappelen

Uitslag Coragen® jubileum prijsvraag: bent u één van de winnaars?

Appel aan de boom

Effectief coloradokevers bestrijden en natuurlijke vijanden sparen 

Coloradokever op aardappelblad

Trips, uienvlieg en uienmineervlieg bestrijden met Benevia®

Rij uien in de grond