Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Aardappelen rooien
Herbiciden

Spotlight® Plus is de beste keuze bij loofdoding

Wat is de meest effectieve manier van loofdoding in consumptieaardappelen? De beschikbare loofdodingsmiddelen zijn in de afgelopen jaren in verschillende praktijkproeven beoordeeld. Als je kijkt naar bladdoding, stengeldoding en het verbeteren van de rooibaarheid komt Spotlight® Plus als meest complete middel uit de bus.

Sterkst op stengeldoding

Spotlight® Plus is een middel dat zich al jaren als het meest effectieve middel heeft bewezen als het gaat om stengeldoding en het voorkomen van hergroei. Het is daarom al jaren het standaardmiddel voor loofdoding in de pootgoedteelt. Een goede stengeldoding en het voorkomen van hergroei is ook een belangrijke eigenschap bij de teelt van consumptieaardappelen om kwaliteitsverlies te voorkomen.

Uitstekend op bladdoding

Ook op het gebied van bladdoding scoort Spotlight® Plus uitstekend. Proeven uitgevoerd door onder andere Proefbedrijf De Bredelaar B.V. (Eurofins) laten zien dat Spotlight® Plus zeker zo goed en in aantal proeven zelfs beter presteert op bladdoding dan andere beschikbare middelen.

Percentage bladdoding in consumptieaardappelen

Betere rooibaarheid

Het geleidelijk afsterven van het gewas zorgt voor een goede schilafharding en het beter loslaten van de knollen bij het rooien. Bij een praktijkproef op de Rusthoeve is in 2020 het loslaten van de knollen bij de inzet van verschillende loofdodingsmiddelen getest bij het ras Melody. Dit werd gedaan door drie stengels bij elkaar te binden en met een unster de trekkracht te meten die nodig is om ze uit de grond te trekken. De benodigde trekkracht was voor Spotlight Plus duidelijk minder (7,5 kg) dan voor een referentiemiddel (9,1 kg).

Bewezen in groeikrachtige gewassen

In allerlei proeven, op verschillende locaties en met verschillende rassen, komt Spotlight® Plus telkens als meest effectieve loofdodingsmiddel uit de bus. Bij een behandeling met Spotlight® Plus werd het loof en de stengel goed afgedood en bleef hergroei achterwege.

Conclusie: Een teler van consumptie aardappelen kan de loofdoding het beste starten met Spotlight® Plus