Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Ons verhaal

FMC Corporation ontwikkelt en produceert innovatieve gewasbeschermingsmiddelen en heeft een rijke historie van meer dan een eeuw in het ondersteunen van telers. Ons doel is om de land- en tuinbouw vooruit te helpen met een duurzame bescherming van gewassen. Wij zetten ons in om oplossingen te vinden voor de grootste uitdagingen van onze afnemers met innovatieve herbiciden, insecticiden en fungiciden die toegevoegde waarde bieden.

FMC Nederland

Sinds 2018 zijn de oplossingen van FMC beschikbaar in Nederland. We zijn er trots op om met een team van ervaren teeltspecialisten samen te werken met akkerbouwers en telers door het hele land.

casfds