Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Paprika aan plant
Insecticiden

Onderdruk schadelijke insecten door Verimark® toe te passen in eerste fase van de teelt

Met de toelating van Verimark® is de gereedschapskist voor de insectenbeheersing in de teelt van vruchtgroenten onder glas flink verbeterd. Op tijd starten met Verimark onderdrukt voor langere tijd schadelijke insecten en geeft, dankzij de selectieve werking, natuurlijke bestrijders volop de gelegenheid om een sterke populatie op te bouwen. “De basis voor een schone start, een goede gewasontwikkeling, goede vruchtkwaliteit en rust in de tuin”, vertelt technisch adviseur fruitteelt en glastuinbouw Nico Harteveld van FMC.

Na de toelating van Verimark® vorig najaar krijgt het middel dit jaar een plek in de strategie en zal het breed ingezet worden bij bescherming tegen insecten. Het heeft een brede werking en is veilig voor natuurlijke vijanden waardoor het uitstekend past in een geïntegreerde strategie. “De ervaringen in praktijkproeven waren het afgelopen jaar heel positief. We zagen wel dat het belangrijk is om het insecticide op het juiste moment toe te passen”, vertelt adviseur Harteveld.

Schadelijke insecten op blad van vruchtgroenten, trips, witte vlieg en katoenluis
Verimark heeft een brede werking tegen schadelijke insecten, zoals trips, witte vlieg en katoenluis

Toepassen in eerste fase van de teelt

Voor een effectieve benutting is het belangrijk om Verimark in de eerste teeltfase in te zetten. Door de vroege behandeling krijgen schadelijke insecten geen kans om een populatie op te bouwen. De biologische bestrijders zoals roofwantsen zitten dan nog in de opbouwfase. Zodra de werking van de eerste twee toepassingen van het insecticide afneemt, hebben de biologische bestrijders voldoende slagkracht om de bescherming over te nemen.

Bloktoepassing voor lange duurwerking en voorkomen resistentievorming

Verimark heeft een toelating voor vier toepassingen per 12 maanden waarbij het advies is om dit in twee blokken toe te passen. In de eerste teelt fase een blok van twee toepassingen met een interval van minimaal zeven dagen. Het tweede blok van eveneens twee toepassingen kan tenminste zestig dagen na het eerste blok worden ingezet. De focus ligt dan op het herstel van het biologisch evenwicht. “Het is belangrijk om je aan de voorgeschreven periodes te houden om een lange duurwerking te verkrijgen en om resistentievorming te voorkomen. Zo houden we de beschikbare middelen in de gereedschapskist”, benadrukt Harteveld.

Snelle aanvangswerking door werkzame stof Cyazypyr®

Verimark kan eenvoudig tijdens druppelbeurten met het gietwater aan de planten worden verstrekt. De werkzame stof Cyazypyr® (cyantraniliprole) wordt met het druppelwater door de wortels van de plant opgenomen en verplaatst zich van daaruit naar de groeipunten van de plant. Schadelijke insecten nemen de actieve stof op door zuigen of door vraat. Na opname verstoort het vrijwel direct de spierfunctie van het schadelijke insect dat daardoor vrijwel meteen stopt met vreten of zuigen.

Verimark toedienen via druppelaar bij plant
Verimark is eenvoudig via de druppelaar toe te dienen

Problemen voorkomen

Harteveld merkt dat sommige telers moeten wennen aan een andere manier van werken dan ze gewend waren. “Middelen werden vaak als correctiemiddel ingezet. Verimark pas je toe vóórdat er problemen zijn. Een schadelijke populatie blijft je de hele teelt achtervolgen.” Wat het ideale moment is voor de eerste behandeling, hangt af van het gewas en wanneer je de eerste aantasting constateert. Bij paprika, aubergine en tomaat kan dat ongeveer vanaf half februari.

Denk preventief, werk preventief

“Deze vroege inzet van middelen vraagt een andere mindset”, merkt Harteveld in gesprekken met telers. Zo hoort hij dat telers het middel achter de hand willen houden als ‘brandblusser’ voor het geval de druk te hoog wordt. “Beter is het om de problemen te voorkomen en de insectendruk te beheersen. Monitoren van insectenpopulaties kan daarbij helpen. Denk preventief, werk preventief. Geef Verimark een plek in het schema om plaagpopulaties, in combinatie met natuurlijke vijanden, het hele teeltseizoen goed onder controle te houden.”

Brede toelating in vruchtgroenten, aardbei en boon onder glas

De toelating voor Verimark geldt voor bedekte substraatteelten van:

 • Solanaceae (tomaat, paprika, pepers en aubergine);
 • Cucurbitaceae met eetbare schil (komkommer, augurk); 
 • Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (meloen, pompoen);
 • boon met peul
 • aardbei, eveneens op substraat.

Werkzame groente Verimark: tomaat, paprika, aubergine, komkommer, meloen, aardbei

Effectieve bescherming tegen:

 • Trips
 • Witte vlieg
 • Katoenluis
 • Groene perzikbladluis
 • Rupsen
 • Mineervliegen
 • Mineermotten