Skip to main content
Gewassen
23917
nl | nl
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Tomaten in kas
Insecticiden

Met Verimark® het biologisch evenwicht herstellen

Met lange dagen en het oplopen van de temperatuur, zien we in veel kassen een explosieve groei van de schadelijke insecten. Biologische bestrijders kunnen deze aanwas vaak niet aan en dan biedt een tijdige inzet van Verimark® uitkomst. Door een brede bescherming en lange duurwerking stuur je aan op een biologisch evenwicht in het tweede deel van de teelt. In de teelt van komkommer is het belangrijk om een aantasting van katoenluis met Verimark te voorkomen waardoor de verspreiding van het gevaarlijke CABY-virus kan worden gereduceerd.

Brede werking

De toelating van het insecticide Verimark is een welkome aanvulling in het middelenpakket in de bedekte teelten van paprika, komkommer, aubergine, tomaat en aardbei. Het middel heeft een brede en lange duurwerking tegen trips, witte vlieg, katoenluis, groene perzikluis, rupsen, mineervliegen en mineermotten. Het middel past door de selectieve werking bovendien uitstekend in een geïntegreerde teelt met natuurlijke vijanden.

Komkommers, tomaten en paprika aan plant
Verimark is heel effectief tegen katoenluis in komkommer. In tomaten laat verimark zijn waarde zien bij de bestrijding van witte vlieg. daarnaast was Verimark afgelopen voorjaar heel succesvol in de bestrijding van luis en trips in paprika en aubergine.

Zorgen voor een schone start

Verimark mag in twee blokbehandelingen van elk twee toepassingen worden gebruikt (zie ook kader). Het advies is om de eerste twee behandelingen uit te voeren bij een beginnende aantasting in de eerste fase van de teelt. Een vroege behandeling onderdrukt de populatieopbouw van schadelijke insecten. Dit geeft biologische bestrijders de tijd om voldoende slagkracht op te bouwen om de bescherming over te nemen.

Biologisch evenwicht herstellen

In verband met resistentiemanagement kan de tweede bloktoepassing minimaal 60 dagen na de eerste bloktoepassing worden ingezet. Nico Harteveld, technical advisor van FMC, adviseert om de komende tijd goed te monitoren en Verimark op tijd in te zetten. “In de zomer kan de populatie plaaginsecten plotseling zo snel groeien dat de natuurlijke vijanden het niet meer aankunnen. Met de inzet van Verimark kun je het evenwicht snel herstellen en schade voorkomen.”

Bloktoepassing essentieel om resistentie te voorkomen

Voor een lange duurwerking en om resistentie te voorkomen is het essentieel om Verimark op de juiste manier in te zetten. Een belangrijk aandachtpunt is de blokbehandeling van twee toepassingen met een interval van minimaal een week gevolgd door een tussenliggende periode van minimaal 60 dagen. Daarna kan een tweede blokbehandeling van opnieuw twee toepassingen volgen. De bloktoepassing zorgt voor een sterke uitdunning van de schadelijk populatie en het zorgt voor een lange duurwerking. De periode tussen twee bloktoepassingen is belangrijk om zo minimaal 2 generaties van een plaaginsect niet in contact te laten komen met Verimark. Dit voorkomt selectie van minder gevoelige insecten wat uiteindelijk tot resistentie kan leiden. Het naar eigen inzicht doseren en inzetten van Verimark wordt met klem afgeraden. Verimark is een van de weinige toegestane middelen die geen verminderde gevoeligheid laat zien tegen luis en andere insecten, laten we daar zuinig op zijn.

Gebruik Verimark op de juiste manier

Video: resistentiemanagement

Video: resistentiemanagement
(Runtime: 108)