Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Komkommerteler Martin de Hoog enthousiast over Verimark
Insecticiden

Komkommerteler De Hoog is overtuigd van voordelen vroege toepassing Verimark®

Komkommerteler Martin de Hoog past Verimark vroeg in de teelt toe, al in de eerste week na het planten. “Je werkt zo preventief en door lange duurwerking is het gewas maar liefst zeven weken beschermd. Dat geeft heel veel rust. Dankzij de lange bescherming hoef je hooguit nog een keer aan het eind te corrigeren. De afgelopen 2e teelt hebben we alleen nog eenmalig tegen luis behandeld.”

Martin de Hoog van Greenhouse Sisters B.V teelt op het 14.500 m2 grote bedrijf in Pijnacker drie teelten komkommers per jaar. Als we hem spreken staat de derde teelt bijna drie weken (plantdatum 20 juli). Tijdens het laatste bezoek van de studieclub aan zijn kas stond de aanpak van schadelijke insecten op de agenda. De Hoog maakte indruk met zijn vroege inzet van Verimark. De teler vertelt hoe hij Verimark op zijn bedrijf toepast en optimaal gebruik maakt van de brede werking en lange duurwerking.

5 – 7 dagen na planten toepassen

De Hoog streeft naar een eerste toepassing op vijf dagen na het planten en in ieder geval binnen een week. “Dan voorkom je dat schadelijke insecten een cyclus kunnen opbouwen en schade kunnen veroorzaken. Mijn motto is: niet wachten met ingrijpen tot je schade ziet, maar zorgen dat je schade voorkomt. Dit betekent preventief te werk gaan. Aan behandelen ontkom je toch niet, dan kun je maar beter investeren in een vroege bescherming van je gewas. Ik zie het als een diepte-investering.”

7 weken beschermd

Acht dagen na de eerste geeft De Hoog de tweede toepassing. Voor Verimark is het advies om het in blokken van twee behandeling toe te passen (bloktoepassing). Het navolgen daarvan is belangrijk om resistentievorming te voorkomen en voor een lange duurwerking. “Het gewas is tot wel zeven weken beschermd tegen meerdere schadelijke insecten: luis, trips, witte vlieg en rupsen”, somt hij op. Door de duurwerking volstaat die bescherming in veel gevallen de hele teelt. “Het kan zijn dat je hooguit aan het eind van de teelt iets moet corrigeren. De laatste teelt hebben we alleen nog een keer tegen luis behandeld. Meer niet. Dat zorgt voor rust.”

Komkommerteelt kas met Verimark

Toepassen in een actief gewas

Verimark is een systemisch middel waarbij het belangrijk is dat de plant het middel goed kan opnemen. “Dat lukt het beste ’s morgens in een actief gewas waarbij er geen drain tijdens en na de toepassing is. Alles wat eruit draint gaat ten kostte van de effectiviteit en de duurwerking. Daar houd ik bij de toepassing wel rekening mee en wacht het juiste moment af. Wij geven het vanuit de voorraadbak en zorgen dat het ’s morgens bij de planten is. Dat gaat prima.”

Insectendruk tweede en derde teelt

Verimark mag in totaal vier keer per 12 maanden toegepast worden in komkommers. De Hoog zet het middel als bloktoepassing in bij de tweede teelt en de derde teelt. “Juist in deze twee teelten kan de druk van insecten hoog zijn”, legt hij uit. “Iedereen heeft het over het belang van Verimark bij de luisbestrijding. Dat is terecht, maar ik voorzie naar de toekomst toe zeker zo’n groot probleem met rupsen. Hiertegen zijn vrijwel geen goede effectieve middelen meer beschikbaar. Een vroege inzet van Verimark is als een van de weinige toepassingen wel heel effectief tegen rupsen en veilig voor de biologie.” 

Meer telers kiezen voor vroeg

Tot afgelopen zomer was De Hoog de enige teler binnen de studieclub die Verimark zo vroeg inzette. Op basis van zijn ervaringen kiest inmiddels al een meerderheid van de studieclubleden voor een vroege toepassing. “Het ontzorgt en voorkomt problemen. Dat spreekt aan”, verklaart De Hoog.