Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Aardappelveld met rij bomen
Herbiciden

Met Novitron® Dam tec® lange duurwerking tegen eenjarige breedbladige onkruiden

De toelating van Novitron® Dam tec® is een waardevolle verbreding van het assortiment herbiciden. Door de synergetische werking van twee werkzame stoffen is het bodemherbicide zeer effectief op een breed spectrum onkruiden, inclusief moeilijke onkruiden als melganzevoet en veelknopigen.

Twee werkzame stoffen: clomazone en aclonifen

Novitron Dam tec bevat twee werkzame stoffen: clomazone en aclonifen. Dankzij deze combinatie is het een effectief en langwerkend bodemherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden. Novitron Dam tec is goed mengbaar met andere herbiciden, waardoor het werkingsspectrum nog verder verbreed kan worden.

Veldbonen en wortelen in de grond
Veldbonen en wortelen

Brede toelating in onder andere aardappelen en wortelen

Novitron Dam tec heeft een brede toelating:

  • Consumptie-, zetmeelen pootaardappelen
  • Droog te oogsten erwten
  • Tuinboon
  • Veldboon
  • Erwt met peul
  • Erwt zonder peul
  • Wortelen

Clomazone in zetmeelaardappelen, aclonifen in tuinbonen

Novitron Dam tec heeft ook een toelating in zetmeelaardappelen en tuinbonen. Dit betekent dat de werkzame stof clomazone nu ook in zetmeelaardappelen is in te zetten. Voor de teelt van tuinbonen komt de werkzame stof aclonifen beschikbaar.

Breed werkingsspectrum in akkeronkruiden

Dankzij de synergetische werking van de twee werkzame stoffen is Novitron Dam tec effectief op veel van de veelvoorkomende akkeronkruiden. Een belangrijke toegevoegde waarde van Novitron Dam tec is de effectiviteit op doornappel, melganzevoet, varkensgras en zwarte nachtschade. Voor zwarte nachtschade geldt dat het zorgt voor meer effectiviteit van een opvolgende toepassing met een contactherbicide.

Werkingsspectrum Novitron® Dam tec®

Click to open/close
Herderstasje Zeer goed
Kroontjeskruid Zeer goed
Duivekervel Zeer goed
Kleefkruid Zeer goed
Kamille, echte Zeer goed
Perzikkruid Zeer goed
Kruiskruid, klein Zeer goed
Herik Zeer goed
Viooltje, akker Zeer goed
Bingelkruid, eenjarig Zeer goed
Melganzevoet Zeer goed
Papegaaiekruid Zeer goed
Muur Zeer goed
Zwaluwtong Zeer goed
Varkensgras Zeer goed
Doornappel Goed
Zwarte nachtschade Goed
Hondspeterselie Goed
Dovenetel, paarse Goed
Straatgras Zeer goed
Vingergras, harig Goed
Hanepoot Matig

 

Twee actieve stoffen

  • clomazone 30 g/kg
  • aclonifen 500 g/kg
  • WG formulering

Praktijkproeven laten effectiviteit zien

In verschillende praktijkproeven in aardappelen, onder andere in 2020 en 2022 in Valthermond, is de effectiviteit van Novitron Dam tec aangetoond.