Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel

Bekæmpelse af besværlige ukrudtsarter i roer

Safari® 50 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Safari® 50 WG

Produktegenskaber

 • Bekæmper besværlige ukrudtsarter i roer
 • Forstærker effekten i det samlede program mod raps i roer
 • Forstærker effekten på hundepersille
 • Letopløseligt granulat
 • Blandbart med relevante ukrudtsmidler til roer
 • Økonomisk ukrudtsbekæmpelse til roer
 • Har både blad- og jordeffekt
Aktivstof: 

Triflusulfuron-methyl

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

2 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Safari® 50 WG må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Bederoer
 • Rødbeder
 • Cikorie
 • Julesalat

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Safari® 50 WG optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace-synthasen (ALS)) blokeres.

Produktinformation
Aktivstof 500 g/kg triflusulfuron-methyl
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 120 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-76

 

Kontakt os