Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Express® Gold 33 SX® ukrudtsmiddel

Basismiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Express® Gold 33 SX® er et bredtvirkende og samformuleret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Effekttabel(er) er tilgængelig i produktbladet for Express® Gold 33 SX®

Produktegenskaber

 • Baseret på den unikke SX®-teknologi
 • Samformuleringen sikrer optimal synergieffekt af aktivstofferne
 • Høj effekt imod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg
 • God virkning på bl.a. hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, storke/hejrenæb og lægejordrøg
 • Lavdosis-produkt
 • Effektiv ved lave temperaturer
 • Robust blandingspartner.
Aktivstof: 

Tribenuron-methyl

Metsulfuron-methyl

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

2 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Express® Gold 33 SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Få gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vårsædFra april 2020: Commercial Lead Nordics, Michael Petersen Rose går i marken og giver gode råd og vejledning om bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Vårhvede
 • Vårbyg
 • Vinterhvede
 • Vinterbyg
 • Havre
 • Triticale
 • Rug

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Express® Gold 33 SX® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

Produktinformation
Aktivstof 222 g/kg tribenuron-methyl + 111 g/kg metsulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 18 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-66

Kontakt os