Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Harmony® 50 SX® ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel til græs, korn og majs

Harmony® 50 SX® er en vigtig blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i majs.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Harmony® 50 SX®

Produktegenskaber

 • Formuleret med SX®-teknologi
 • Letopløseligt minimiddel
 • Høj effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt
 • Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer® 
 • Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt
 • Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen
 • Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt.
Aktivstof: 

Thifensulfuron-methyl

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

4 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Harmony® 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.

Bekæmpelse af ukrudt i majs

Maj 2020: Mød Commercial Lead Nordics, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han rådgiver om ukrudtsbekæmpelse i majs med Border® 100 SC og Harmony® 50 SX®

 

 

 

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Majs
 • Græsmarker
 • Vårhvede
 • Vårbyg
 • Vinterhvede
 • Vinterbyg
 • Rug
 • Triticale
 • Havre
 • Sukkermajs
 • Urtekrysantemun til frøavl

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Harmony® 50 SX®  er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

Produktinformation
Aktivstof 500 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-72

Kontakt os