Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Novitron® DAM TEC® ukrudtsmiddel

Bekæmper ukrudt i kartofler og bælgplanter

Novitron® DAM TEC® er en original to-komponent formulering til bekæmpelse af ukrudt i kartofler og bælgplanter.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Novitron® DAM TEC®

Produktegenskaber

  • Nyudviklet dual active matrix (DAM TEC®) -teknologi
  • Indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i en matrice
  • Meget høj effekt imod tokimbladet ukrudt
  • God effekt imod vanskeligt bekæmpeligt ukrudt i kartofler så som sort natteskygge og pileurt-arter
  • Letopløselig granulat-formulering
  • Både kontakt og systemisk virkning
  • God blandingspartner til glyphosat-produkter før fremspiring af afgrøde
Aktivstof: 

Aclonifen

Clomazon

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

2 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Novitron® DAM TEC® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter og ikke senere end før fremspiring. Brug ikke Novitron DAM TEC® på afgrøder i væksthuse, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

Bekæmpelse af ukrudt i kartofler

Maj 2020: Mød Commercial Lead Nordics, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han gennemgår ukrudtsarter og rådgiver om bekæmpelse af ukrudt i kartofler med Novitron® DAM TEC® og Centium® 36 CS.

 

Bekæmpelse af ukrudt i hestebønner

April 2020: Commercial Lead Nordics, Michael Petersen Rose, går i marken og fortæller om bekæmpelse af ukrudt i hestebønner samt giver forslag dosering.

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

  • Hestebønner
  • Ærter
  • Kartofler

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicider der inhiberer carotenoid-biosyntesen. Clomazon tilhører gruppen isoxazolidon-herbicider, der inhiberer DOXP synthase. Dannelsen af klorofyl og andre pigmenter i planten inhiberes, på denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Denne gruppe af herbicider betegnes som afblegnings-ukrudtsmidler.

Produktinformation
Aktivstof 500 g/kg aclonifen + 30 g/kg clomazon
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 5 kg
Dosering 2,4 kg/ha
Resistensklasse HRAC: F3 + F4
Registreringsnummer 421-7

Kontakt os