Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Centium® 36 CS ukrudtsmiddel

Tidlig ukrudtsbekæmpelse med Centium® 36 CS sikrer en god start

Tidlig anvendelse af Centium® 36 CS sikrer en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Centium® 36 CS er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, roer, ærter, vinterraps, gulerødder og rødbeder samt til mindre anvendelse i mere end 20 forskellige afgrøder herunder spinat, hestebønner og en lang række grønsager.

En effektiv og tidlig ukrudtsbekæmpelse er ofte afgørende for afgrødernes etablering og til sikring af udbyttepotentialet. Særligt i åbne afgrøder som roer, kartofler, ærter og raps og på arealer med større ukrudtstryk, pløjefri arealer og på arealer med bl.a. meget enårig rapgræs, fuglegræs, ærenpris, hyrdetaske, burresnerre, sort natskygge og tvetand, vil en tidlig behandling med Centium® 36 CS have stor værdi.

Kartofler

Centium® 36 CS sikrer en effektiv ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Centium® 36 CS må anvendes med op til 0,25 l/ha inden fremspiring. Sørg for at kartoflerne er færdighyppet inden sprøjning, da effekten bedst bevares på urørt jord efter behandling. Virkningen er bedst på en fast og fugtig kam. 

Centium® 36 CS kan ofte med fordel blandes med glyfosat, Fenix®, Proman® SC eller Boxer® for bredere effekt.

Roer

Centium 36 CS til roer

Centium® 36 CS er godkendt til anvendelse med en samlet dosis på max 0,2 l/ha om året i roer.

De max 0,2 l/ha Centium® 36 CS kan anvendes enten før- eller efter fremspiring, eller som kombination af både før – og efter fremspiring.

Ved kraftigt ukrudtstryk anvendes 0,1 l/ha før fremspiring til bekæmpelse af hundepersille, vejpileurt, spildraps, burresnerre, fuglegræs, ærenpris, hyrdetaske, tvetand og enårig rapgræs m.fl. Særligt overfor hundepersille, vejpileurt og spildraps, er anvendelsen af Centium® 36 CS på helt småt ukrudt afgørende.

Efter fremspiring anvendes Centium® 36 CS ofte i kombination med andre midler – Nortron® SC, Safari® 50 WG og Betanal® – for en øget effekt mod hundepersille, melder, vejpileurt, snerle-pileurt og spildraps m.fl. Anvend højest 0,05 l/ha, når roerne kun har udviklet 2 løvblade. I senere sprøjtninger, bør dosis ikke overskride 0,1 l/ha pr. behandling. 

Bedst effekt opnås ved sprøjtning på en fugtig jord.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Centium® 36 CS

Formulering og virkemekanisme 

Centium® 36 CS er formuleret i en mikrokapsel, som giver en optimeret ukrudtseffekt, da aktivstoffet frigives løbende i dagene efter sprøjtning. Når aktivstoffet er indkapslet og først aktiveres ved kontakt med vand, øger det skånsomheden for afgrøden. Øget skånsomhed er en af årsagerne til, at Centium® 36 CS har fået godkendelse til mindre anvendelse i så mange forskellige afgrøder. Centium® 36 CS optages primært i kimstænglen og rødderne, men der er også en vis bladoptagelse. Produktionen af klorofyl stoppes og fotosyntesen blokkeres. Derfor vil ukrudtsplanter blive kraftigt afbleget. Visse afgrøder kan også afbleges kortvarigt, men klorofylet gendannes, og bladene bliver grønne og funktionsdygtige igen. Clomazons særlige virkemekanisme gør, at der ikke er fundet ukrudtsarter med resistens overfor clomazonprodukter. Særligt den meget høje effekt på fuglegræs er her interessant, da fuglegræs er den ukrudtsart med størst resistensudvikling i Danmark – primært overfor SU- og ALS -midler. Centium® 36 CS virker godt på alle fuglegræs.

 FMC, the FMC logo and Centium are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.

Nortron and Betanal are trademarks of Bayer crop Science.
 

Produktegenskaber

 • Formuleret i en patenteret mikrokapsel, der optimerer ukrudtseffekten
 • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)
 • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris, rød tvetand og enårig rapgræs
 • Registreret til 6 forskellige afgrøder
 • Godkendt til mindre anvendelse i mere end 20 forskellige afgrøder
 • Godkendt til mindre anvendelse efter fremspiring af raps
 • God støtte til bekæmpelse af hundepersille i roer
 • God støtte til bekæmpelse af sort natskygge i kartofler.
Aktivstof: 

Clomazon

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

20 Dokumenter

Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

OBS! Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

 
Bekæmpelse af ukrudt i roer med Centium® 36 CS
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler med Novitron® DAM TEC® og Centium® 36 CS

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Vinterraps
 • Kartofler
 • Ærter
 • Gulerødder
 • Roer
 • Rødbeder
 • Hestebønner
 • Spinat til frøavl
 • Bladbeder til frøavl
 • Chrysantemum carinatum til frøproduktion
 • Calenddula officinalis til frøproduktion
 • Papaver rhoeas til frøproduktion
 • Iberis sempevirens til frøproduktion
 • Convolvulus tricolour til frøproduktion
 • Gul sennep til produktion
 • Hvidkål til frøavl
 • Kinesisk kål til frøavl
 • Rosenkål
 • Rødkål
 • Hvidkål
 • Savoykål
 • Blomkål
 • Broccoli
 • Kørvel til frøavl
 • Olieræddike til produktion af udsæd
 • Vinterraps i afgrødens stadie 12-13
 • Gulerødder efter fremspiring
 • Pastinak
 • Persillerod
 • Persille til frøproduktion
 • Planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Skorzonerrod til frøavl
 • Urtekrysantemun til frøavl
 • Vårraps til produktion af udsæd

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

Produktinformation
Aktivstof 360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2

 

Kontakt os