Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Centium® 36 CS ukrudtsmiddel

Tidlig anvendelse af Centium® 36 CS sikrer effektiv ukrudtsbekæmpelse

Centium® 36 CS er registreret til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter, gulerødder med 0,25 l/ha samt i roer og rødbeder med 0,2 l/ha.

En effektiv og tidlig ukrudtsbekæmpelse er ofte afgørende for afgrødernes etablering og sikring af udbyttepotentialet. Særligt i åbne afgrøder som roer, kartofler, ærter og raps og på arealer med større ukrudtstryk, pløjefri arealer og på arealer med bl.a. meget enårig rapgræs, fuglegræs, ærenpris, hyrdetaske, burresnerre, sort natskygge og tvetand vil en tidlig behandling med Centium® 36 CS have stor værdi.

Effekttabel(er) er tilgængelig i produktbladet for Centium® 36 CS

Produktegenskaber

 • Formuleret i en patenteret mikrokapsel, der optimerer ukrudtseffekten
 • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)
 • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris, rød tvetand og enårig rapgræs
 • Registreret til 6 forskellige afgrøder
 • Godkendt til mindre anvendelse i mere end 20 forskellige afgrøder
 • Godkendt til mindre anvendelse efter fremspiring af raps og roer
 • God støtte til bekæmpelse af hundepersille i roer
 • God støtte til bekæmpelse af sort natskygge i kartofler.
Aktivstof: 

Clomazon

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

20 Dokumenter

Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

OBS! Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

 
Bekæmpelse af ukrudt i roer med Centium® 36 CS
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler med Novitron® DAM TEC® og Centium® 36 CS

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Vinterraps
 • Kartofler
 • Ærter
 • Gulerødder
 • Roer
 • Rødbeder
 • Hestebønner
 • Spinat til frøavl
 • Bladbeder til frøavl
 • Chrysantemum carinatum til frøproduktion
 • Calenddula officinalis til frøproduktion
 • Papaver rhoeas til frøproduktion
 • Iberis sempevirens til frøproduktion
 • Convolvulus tricolour til frøproduktion
 • Gul sennep til produktion
 • Hvidkål til frøavl
 • Kinesisk kål til frøavl
 • Rosenkål
 • Rødkål
 • Hvidkål
 • Savoykål
 • Blomkål
 • Broccoli
 • Kørvel til frøavl
 • Olieræddike til produktion af udsæd
 • Vinterraps i afgrødens stadie 12-13
 • Gulerødder efter fremspiring
 • Pastinak
 • Persillerod
 • Persille til frøproduktion
 • Planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Skorzonerrod til frøavl
 • Urtekrysantemun til frøavl
 • Vårraps til produktion af udsæd

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

Produktinformation
Aktivstof 360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2

 

Kontakt os