Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Harmony® Plus 50 SX® ukrudtsmiddel

Bekæmper snerlepileurt og andre pileurtarter

Harmony® Plus 50 SX® er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af to-kimbladede ukrudtsarter især i vårsæd med og uden udlæg. Harmony® Plus 50 SX® er meget effektiv mod snerlepileurt og andre pileurter. 

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Harmony® Plus 50 SX®

Produktegenskaber

 • Formuleret med SX®-teknologi
 • God og bred løsning
 • Synergitisk virkning af 2 aktivstoffer
 • Skånsom overfor græsudlæg
 • Forstærket effekt på pileurtarter
 • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
 • Ingen restriktioner på halmanvendelse
Aktivstof: 

Tribenuron-methyl

Thifensulfuron-methyl

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

2 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Harmony® Plus 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Vårbyg
 • Vårhvede
 • Vinterbyg
 • Vinterhvede
 • Rug
 • Triticale
 • Havre

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Harmony® Plus 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Harmony® Plus 50 SX® har bedst virkning ved temperaturer på > 10–12°C.

Produktinformation
Aktivstof 167 g/kg tribenuron-methyl + 333 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering Se etiketten
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-64

 

Kontakt os