Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Moderne og INNOVATIV plantebeskyttelse

Innovative løsninger til landbruget baseret på forskning, videnskab og uddannelse

FMC Corporation er en global virksomhed inden for landbrugsvidenskab. FMC arbejder målrettet for at hjælpe landbruget med at producere fødevarer, foder, fibre og biobrændsel til en voksende verdensbefolkning under stadig tilpasning til miljøforandringer.

FMC's innovative plantebeskyttelsesløsninger, der inkluderer biologiske løsninger, vækstnæring, digitale- og præcisionsværktøjer til landbruget, gør det muligt for landmænd og rådgivere at imødekomme de svære økonomiske udfordringer.  

Med ca. 6.600 ansatte på over 100 lokaliteter verden over, har FMC fokus på at forske og udvikle nye aktive ingredienser til plantebeskyttelse mod ukrudt, svampe og insekter samt moderne formuleringer og banebrydende teknik. Besøg fmc.com for mere corporate information (se også nederst denne side) og følg os på LinkedIn® og Twitter®.

FMC's historie

FMC blev grundlagt af John Bean i 1883 med produktion af stempelsprøjter til skadedyrsbekæmpelse. I 2015 opkøbte FMC Cheminova A/S og i 2017 overtog FMC en stor del af DuPont Crop Protection. FMC har den forskningsbaserede tilgang til udvikling af plantebeskyttelsesmidler. FMC er i dag blandt de fem førende producenter af plantebeskyttelsesmidler.

Forskning og udvikling

European Innovation Center (EIC) er FMCs europæiske forskningscenter. EIC ligger i Hørsholm, Danmark, og er et centralt knudepunkt for forskning og udvikling. Centret er indrettet med laboratorier og væksthuse til udvikling og test af avancerede teknologier, der skal sikre bæredygtige løsninger, højere afgrødekvalitet, større udbytte og bedre beskyttelse af afgrøderne.

 

Teknologier

FMC fokuserer på udvikling af unikke og patenterede teknologier. Formuleringsteknologien SX® sikrer fuldstændig opløsning af et aktivstof samt hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken. Mikrokapselteknologien er udviklet til maksimal beskyttelse af afgrøden (CS). DAM TEC®-teknologien indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i ét produkt.

 

Biologiske produkter og plant health

Plant health kan oversættes til plantesundhed. Planter beskyttes blandt andet ved at holde skadevoldere væk fra planterne samt sikre, at planterne er optimalt forsynede med næringsstoffer. FMC udvikler sammen med bl.a. DTU og firmaerne Chr. Hansen og Novozymes biologiske løsninger, der kan holde skadevoldere væk fra planter. Disse biologiske løsninger udvikles ud fra naturens egne bakteriestammer og giver bæredygtige løsninger til sikring af fremtidens fødevareforsyning.

vi har forpligtet os til bæredygtighed

Kontakt os