Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Foxtrot® ukrudtsmiddel

Effektiv bekæmpelse af flyvehavre

Foxtrot® er et selektivt og økonomisk ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper flyvehavre og andre vanskelige ukrudtsarter bl.a. vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs.

Effekttabel er tilgængelig i produktbladet for Foxtrot®

Produktegenskaber

 • Strategisk og langsigtet bekæmpelse af flyvehavre
 • Skånsom overfor afgrøden
 • Effektiv imod vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs
 • Hurtig effekt
 • Økonomisk i brug
 • Sikker bekæmpelse
 • Minor use godkendt i rajgræs, hundegræs og strandsvingel.
Aktivstof: 

Fenoxaprop-p-ethyl

Safener cloquintocet-mexyl

Etiket, sikkerhedsdatablad & Minor Use

3 Dokumenter

Andre produktinformationer

Anvendelse

Foxtrot® er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre. Foxtrot® har desuden nogen effekt på agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Anvendelse af Foxtrot® i vårbyg med udlæg

Foxtrot Anvendelsestabel

Kilde: DLF-Trifolium

Afgrøder

Alle afgrøder inklusiv Minor Use

 • Vårbyg
 • Vinterbyg
 • Vårhvede
 • Vinterhvede
 • Vinterrug
 • Triticale
 • Brak arealer
 • Almindelig rajgræs
 • Hundegræs
 • Strandsvingel

Produkt specifikationer

Tekniske specifikationer

Click to open/close
Virkemåde

Foxtrot® optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Foxtrot® påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen af Foxtrot® med en safener medfører, at vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet.

Produktinformation
Aktivstof 69 g/l fenoxaprop-p-ethyl og safener cloquintocet-mexyl 34,5 g/l
Formulering Olie i vand emulsion
Emballage 5 l
Dosering 1 l/ha
Resistensklasse HRAC: A
Registreringsnummer 11-31

 

Kontakt os