Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Kartofler
Svampemidler

Zignal® 500 SC - effektiv mod knoldskimmel

En usædvanlig lang skimmelsæson i kartofler har betydet, at nogle landmænd har anvendt skimmelproduktet Ranman® de maksimale 6 gange pr. sæson. Da der stadig vil være god økonomi i at beskytte kartofler imod kartoffelskimmel i almindelighed, og knoldskimmel i særdeleshed, skal disse landmænd finde et alternativt produkt til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Zignal® 500 SC fra Cheminova er et produkt, som har god effekt på kartoffelskimmel og knoldskimmel. Zignal® 500 SC indeholder aktivstoffet fluazinam. Der har tidligere været mistanke om, at kartoffelskimmelsvampen havde udviklet resistens overfor Fluazinam.

Efter en længere periode, hvor fluazinam har været ude af det danske marked, viser forsøg, at aktivstoffet igen har rigtig god effekt overfor kartoffelskimmel. På side 340 i Oversigt over Landsforsøgene 2012 står der: "En rutinestrategi med fuld dosering af Shirlan® (500 g/l fluazinam Cheminova bemærkning), Revus® og Ridomil® giver den bedste skimmelbekæmpelse i 2012". Dermed har fluazinam haft god effekt på kartoffelskimmel i 2012-forsøgene. Zignal® 500 SC doseres med 0,3 – 0,4 l/ha og må anvendes frem til kartoflernes vækststadie BBCH 91. Zignal® 500 SC har ingen restriktioner på, hvor mange ha/dag en sprøjtefører må behandle.

For yderlige oplysninger kontakt Michael Rose på tlf. 41 64 05 95.

Yderligere information

  • Teknisk information til kartoffelrådgiveren
  • Læs om Zignal® 500 SC i KartoffelNyt nr. 29 Kilde: DLBR Dansk Landbrugsrådgivning
 
Ranman® varemærke registreret af Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Japan

Shirlan® varemærke registreret af Syngenta Crop Protection A/S

Revus® varemærke registreret af Syngenta Crop Protection A/S

Ridomil® varemærke registreret af Syngenta Crop Protection A/S