Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
Almindelig rajgræs
Vækstreguleringsmidler

Op til 230 kg græsfrø i merudbytte

Det er netop blevet godkendt, at der kan anvendes op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i alle frøgræsafgrøder. Seneste års forsøg i græsfrø viser, at anvendelse af 300 g/ha trinexapack kan give helt op til 230 kg frø i merudbytte. Cuadro® NT, der anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs, har netop fået udvidet etiketten. Etiketudvidelsen gør det tilladt at anvende op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i alle former for frøgræsafgrøder. Det vil sige, at den maksimale dosering af produktet i frøgræs er øget fra 0,8 til 1,2 l/ha Cuadro® NT Udover etiketudvidelse, der giver mulighed for øget maksimal dosering til alle arter af frøgræs, må Cuadro® NT anvendes i de samme vækststadier og til de samme afgrøder som tidligere.

Der har igennem de senest 6-8 år været lavet en del forsøg i arter som rødsvingel, alm. rajgræs, ital. rajgræs og strandsvingel. Se f.eks. oversigt over landsforsøgene 2016 s 147, tabel 12 (alm. rajgræs) og oversigt over landsforsøgene 2015, side 141, tabel 3 (rødsvingel). Disse forsøg illustrerer effekten af at øge doseringen af trinexapack fra 0,8 l/ha til 1,2 l/ha. Michael Rose, Business Development Manager i FMC, udtaler: ”Introduktionen af trinexapack-holdige produkter i frøgræsproduktionen kombineret med en mere optimal kvælstofforsyning har virkelig skubbet udbytterne op i frøgræsmarkerne. Når vi kigger i forsøgene, er det klart, at den hidtidige maksimale dosering på 200 g/ha trinexapack (0,8 l/ha Cuadro®NT) ofte ikke har været tilstrækkelig til at nå det maksimale udbyttepotentiale. Med op til 1,2 l/ha Cuadro®NT i frøgræsafgrøderne vil landmanden være bedre rustet til at opnå det maksimale frøgræsudbytte i sin afgrøde”. Vækstregulering i alm. rajgræs Bedste resultat: 1,2 l/ha fordelt på 2 x 150 g/ha trinexapack.

Cuadron i rajgræs

Kilde: oversigt over Landsforsøgene 2016, side 147 Tabel 12

LSD: 129 kg/ha rajgræs

Rødsvingel resultater

Kilde: oversigt over Landsforsøgene 2015, side 141 Tabel 3

LSD: 75 kg/ha rødsvingel


 

Vækstregulering kan sikre en lettere høst og et større udbytte

Vækstreguleringsmidler anvendes til at modvirke lejesæd og sikre en ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i kortere og stærkere strå, som sikrer en mere ensartet bestøvning af frøgræsafgrøderne og en lettere høst.

 

Vigtig information til landmanden om ikke-opdaterede etiketter

Produkter, på det danske marked, med en ikke-opdateret etikette må gerne anvendes med den udvidet etikettevejledning. Det vil sige, at du gerne må anvende op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i frøgræsafgrøder, selvom etiketten på din nuværende dunk er med en ikke-opdateret tekst.For yderligere information om etiketudvidelsen af Cuadro® NT, kontakt venligst Business Development Manager i FMC, Michael Rose, på mail michael.rose@fmc.comeller telefon 89874709.Hent produktblad og læs mere om Cuadro® NT