ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਗੰਨਾ

ਗੰਨਾ ਪੋਏਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਨਾ ਉਪੋਸ਼ਣਕਟਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਸ਼ਣਕਟਿਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।