ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕੋਰਾਜਨ® ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਕੋਰਾਜਨ® ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਂਥਰੇਨਿਲਿਕ ਡਾਇਮਾਈਡ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਾਜਨ® ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਪੀਡੋਪਟੇਰਨ ਕੀਟ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ ਵਜੋਂ। ਕੋਰਾਜਨ® insecticide is powered by Rynaxypyr® active ingredient which has a unique mode of action that controls pests resistant to other insecticides. Also, it is selective & safe for non-target arthropods and conserves natural parasitoids, predators and pollinators. These attributes make Coragen® insecticide an excellent tool for Integrated Pest Management (IPM) programs and provide growers greater flexibility in managing pests aimed at delivering high quality produce that meets the demands of food retailers and consumers.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ
 • ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ (ਆਈਪੀਐਮ)

Active ingredients

 • ਰਾਇਨੈਕਸੀਪੀਅਰ® ਐਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ - ਕਲੋਰੇਂਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਏਲ 18.5% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ

Labels And SDS

4 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਰਾਜਨ® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests. This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. Among the solutions available to the growers it boasts of having one of the widest label claims on various crops and has been the best choice among growers to manage leps in the target crops.

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Since the usage of this product is beyond our control, we do not give any assurance except the uniform quality of product.

Full crop listing

 • ਗੰਨਾ
 • ਸੋਇਆਬੀਨ
 • ਮੱਕੀ
 • ਮੂੰਗਫਲੀ
 • ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ
 • ਚੌਲ
 • ਅਰਹਰ (ਪਿਜਨ ਪੀ)
 • ਉੜਦ
 • ਕਪਾਹ
 • ਬੰਦ-ਗੋਭੀ/ਪੱਤਾ-ਗੋਭੀ
 • ਮਿਰਚ
 • ਟਮਾਟਰ
 • Brinjal
 • ਕਰੇਲਾ
 • ਭਿੰਡੀ