ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਫਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਐਫਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਣੋ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵੰਸ਼, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਰੰਗ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਐਫਐਮਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਯੋਗਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਐਫਐਮਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਨਾਮ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਿਵਾਰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ/ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਐਫਐਮਸੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ:  ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਪਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ! ਸਾਨੂੰ talentacquisition@fmc.com 'ਤੇ ਲਿੱਖੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ. 

 

ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਲੀਡਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਫਐਮਸੀ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

  • ਇਨ-ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਪੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ 
  • ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ  
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ 
  • ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ 
  • ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਂਕਣ  

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੱਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

abcਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਫਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ, ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।