ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਜ਼ੀਰਾ

ਜ਼ੀਰਾ(ਸੀਮੀਨੀਅਮ ਸਾਈਮੀਨਮ), ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬੁਤ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ।

ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਉਗਾਓ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਾਂਡ