ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
506002
ਇੱਥੇ | ਐਨ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀ | ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ:

At FMC Corporation, we are committed to maintaining data privacy and security. This Privacy Policy (“Policy”) explains how FMC Corporation or its affiliate that displays this Policy (collectively FMC Corporation and its affiliates are referred to in this Policy as “FMC” or “we” or “us”) protects the privacy of our vendors and suppliers; of our customers; of prospective vendors, suppliers and customers; and of persons who visit this website, or use FMC mobile apps or visit FMC social media pages.

ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਸਮੀਖਿਆ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੇਸ਼
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
ਸਹਿਮਤੀ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਸਟੀਕਤਾ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਪਸ਼ੱਟ ਨੀਤੀ
ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਦੂਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ
ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ
ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੈਂਡਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਗਾਹਕਾਂ; ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ; ਐਫਐਮਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਫਐਮਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ DataPrivacy@FMC.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

FMC collects Personal Information such as your name, postal address, company, title, e-mail address and phone number to identify or contact you directly. We collect the Personal Information you knowingly provide by soliciting business from us, performing a contract with us, completing an online form, registering for information or services (including at a trade show or similar event), applying for a job, providing product use information, or otherwise sending to us. We typically collect this information directly when you complete registration forms; when you seek to do business with us, such as when you seek to enter or enter into a contract with us; or when you provide other information through our website, on our social network pages, on mobile apps or via e-mail.

ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਐਫਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

FMC also collects information from visitors to this website, from readers who have downloaded one of FMC’s mobile apps or visited our social network pages, and from subscribers to our e-mail newsletters. For these purposes, we collect (depending on whether you are using the website, a social network or an app) your IP host address, pages viewed, browser or e-mail client type, Internet browsing and usage habits, Internet Service Provider, domain name, the time/date of your visit to this website, the referring URL and your computer’s operating system. This information is generally used to help us administer the website and other services we offer on social networks or mobile apps, to improve our product offerings, and in other ways set forth in this Policy.

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

If you enter into a transaction with us (such as a purchase (or in anticipation of an employment contract or services agreement), whether off-line or at this website, you will be required to provide information that is needed to complete the transaction, including your name, shipping address, product selection(s), and your payment information. Failure to provide any information may result in our inability to provide requested services or products or consider your application for employment.

ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

FMC passively collects information that is automatically sent to us by your web browser in order to customize your website experience for your device and reflect your preferences.  This information may include your Internet Protocol (IP) address, the identity of your internet service provider, the name and version of your operating system and browser, the date and time of your visit, the page that linked you to FMC, and the pages you visit.

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਫਐਮਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਮੋਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼-ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਇੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

We require statistical information about the usage of our websites to design them to be user-friendlier and improve our services. For this purpose, we use the web analysis tools described in this section below. The providers of the tools process data only as data processors on our behalf and subject to our instructions. The usage profiles created by these tools using cookies or by evaluating so-called server log files (see above) are not combined with Personal Information; in particular, the tools either do not collect IP addresses or anonymize these upon collection.

You will find information on each tool’s provider and how you are able to object to the collection and processing of data by the tool. Please note that tools may use so-called opt out cookies in order to remember your objection. This opt out function relates to a device or browser and is thus valid for the terminal device or browser used at this time. In case you use several terminal devices or browsers you must opt out on every device and in every browser used.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ: ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਇੰਕ. 1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 94043 ਯੂਐਸਏ ("ਗੂਗਲ") ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਲੱਗਇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪਲੱਗਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Your internet browser establishes a direct connection to the respective plugin provider’s servers only when you activate the plugins. This way, the plugin provider receives information that your internet browser has accessed the respective site of our website, even when you do not maintain a user account with the provider or are not logged in. Log files (including the IP address) are transmitted directly from your internet browser to a server of the respective plugin provider and may be stored there. This server may be located outside the EU or EEA (e.g. in the U.S.).

We have no influence on the scope of data gathered and stored by the plugin provider through the plugin. If you do not wish for the plugin providers to receive, save, and use data gathered through this website, you should not use the respective plugins. You can also block the plugins from being loaded with browser add-ons (so-called script blockers).

ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੱਗਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਉਦੇਸ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਫਐਮਸੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ dataprivacy@fmc.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਤ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਐਫਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ, ਦਾਅਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਪਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;
 • ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
 • ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।
 •  

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ; ਅਤੇ
 • ਇਵੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ dataprivacy@fmc.com ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫਐਮਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ:

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਫਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ (ਐਸਐਮਐਸ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ;
 • ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਿ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਹਿਮਤੀ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ;
 • ਐਫਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ, ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Consent may be provided orally, in writing, electronically, through inaction (such as when you fail to notify us that you do not wish your personal information collected/used/disclosed for optional purposes following reasonable notice of same) or otherwise. By providing personal information to us, you agree that we may collect, use and disclose such personal information as set out in this Policy and as otherwise permitted or required by law.

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਐਫਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਮਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਟੀਕਤਾ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸਾ, ਨਕਲ, ਸੋਧ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਐਫਐਮਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਫਐਮਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸਐਸਐਲ ਸੁਰੱਖਿਆ. Some password-protected areas of our website require that a secure connection between your computer and our server be established. We use an encryption technology called Secure Socket Layers (SSL). A secure connection is maintained until you leave the secure area of the site. Although we use SSL encryption to safeguard the confidentiality of Personal Information as it travels over the Internet, and we cannot guarantee the safety of transmitting Personal Information over the Internet.

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ; ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ; ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ-ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਾਸ ਪੇਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ' ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਕਲਿੱਕ-ਥਰੂ" ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ੱਟ ਨੀਤੀ

ਐਫਐਮਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ DataPrivacy@fmc.com ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਐਫਐਮਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਐਫਐਮਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਐਮਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।

ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਐਫਐਮਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, 2nd ਫਲੋਰ, ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ53, ਬਲਾਕ ਜੀ, ਬਾਂਦ੍ਰਾ (ਈ), ਮੁੰਬਈ – 400098. ਡਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ DataPrivacy@fmc.com.

ਐਫਐਮਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਮਿਤਰਾ ਪੁਰਕਾਯਸਥ
ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, 2nd ਫਲੋਰ
ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ53, ਬਲਾਕ ਜੀ
ਬਾਂਦ੍ਰਾ (ਈ), ਮੁੰਬਈ – 400098
+91-22-67045504