ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀ | ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ:

ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ("ਨੀਤੀ") ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ "ਐਫਐਮਸੀ" ਜਾਂ "ਅਸੀਂ" ਜਾਂ "ਸਾਨੂੰ" ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ; ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ; ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿਯੰਤਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਸਮੀਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਉਦੇਸ਼

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਸਹਿਮਤੀ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਸਟੀਕਤਾ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਪਸ਼ੱਟ ਨੀਤੀ

ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਦੂਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਮੀਖਿਆ

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੈਂਡਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਗਾਹਕਾਂ; ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ; ਐਫਐਮਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਫਐਮਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ DataPrivacy@FMC.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਐਫਐਮਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ, ਸਿਰਲੇਖ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਐਫਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਐਫਐਮਸੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਜ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੀ ਹੋਸਟ ਐਡਰੈੱਸ, ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੇਜ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਤਾਰੀਖ, ਸੰਦਰਭਿਤ ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ), ਭਾਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਫਐਮਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਆਈਪੀ) ਐਡਰੈੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਪੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਫਐਮਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਮੋਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼-ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਇੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵੈਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਵਰ ਲਾਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਟ ਆਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਰਮੀਨਲ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਟਰਮੀਨਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ: ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਇੰਕ. 1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 94043 ਯੂਐਸਏ ("ਗੂਗਲ") ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਲੱਗਇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪਲੱਗਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਲਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਗ-ਇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਗ ਫਾਈਲ (ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਸਮੇਤ) ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਰ ਈਯੂ ਜਾਂ ਈਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ)।

ਪਲੱਗ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੇਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਡ-ਆਨ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਲਾਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੱਗਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਉਦੇਸ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਫਐਮਸੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ dataprivacy@fmc.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਤ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਐਫਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ;
 • ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ, ਦਾਅਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਪਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;
 • ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
 • ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।
 •  

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ; ਅਤੇ
 • ਇਵੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ dataprivacy@fmc.com ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫਐਮਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ:

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਫਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ (ਐਸਐਮਐਸ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ;
 • ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਿ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਹਿਮਤੀ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ;
 • ਐਫਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ, ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ/ਵਰਤੋਂ/ਖੁੱਲਾਸਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਐਫਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਮਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਟੀਕਤਾ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸਾ, ਨਕਲ, ਸੋਧ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਐਫਐਮਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਫਐਮਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸਐਸਐਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਸਾਕਟ ਲੇਅਰਸ (ਐਸਐਸਐਲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਸਐਸਐਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ; ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ; ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ-ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਾਸ ਪੇਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ' ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਕਲਿੱਕ-ਥਰੂ" ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ੱਟ ਨੀਤੀ

ਐਫਐਮਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮਸੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਐਮਸੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ DataPrivacy@fmc.com ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਐਫਐਮਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਫਐਮਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਐਫਐਮਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਐਮਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।

ਐਫਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਐਫਐਮਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, 2nd ਫਲੋਰ, ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ53, ਬਲਾਕ ਜੀ, ਬਾਂਦ੍ਰਾ (ਈ), ਮੁੰਬਈ – 400098. ਡਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ DataPrivacy@fmc.com.

ਐਫਐਮਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੀ. ਸੀਏਐਸ ਨਾਇਡੂ

ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, 2nd ਫਲੋਰ

ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ53, ਬਲਾਕ ਜੀ

ਬਾਂਦ੍ਰਾ (ਈ), ਮੁੰਬਈ – 400098

+91-22-67045504