ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਅਨਾਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹਨ।

ਕਣਕ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਨਸ ਟ੍ਰਿਟਿਕਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਟੀ. ਐਸਟਿਵਮ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਫਸਲ ਹੈ।

ਐਫਐਮਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲਈ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਫੈਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Portfolio Maize

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।