ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਅਨਾਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹਨ।

ਕਣਕ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਨਸ ਟ੍ਰਿਟਿਕਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਟੀ. ਐਸਟਿਵਮ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਫਸਲ ਹੈ।

ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੀਟਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਲਈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਐਫਐਮਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।