ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਐਫਿਨਿਟੀ® ਹਰਬੀਸਾਈਡ (ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ)

ਐਫਿਨਿਟੀ® ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਘੱਟ-ਵਰਤੋਂ-ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਮਾਲਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਹਰਾ ਲੇਬਲ ਉਤਪਾਦ- ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • ਕਾਰਫੇਨਟ੍ਰਾਜ਼ੋਨ-ਏਥਿਲ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

4 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਫਿਨਿਟੀ ® ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਰਬੀਸਾਈਡ (ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ) ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਡਵਿਗਿਆ ਪਰਵਿਫਲੋਰਾ, ਡਿਗਰਾ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਫਿਲਾਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ, ਸਪਾਇਲਾਂਥਸ ਐਸਪੀ, ਐਕਲੀਪਟਾ ਅਲਬਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ, ਮੇਲਿਲੋਟਸ ਇੰਡਿਕਾ, ਮੇਲਿਲੋਟਸ ਐਲਬਾ, ਮੈਡਿਕਾਗੋ ਡੈਂਟਿਕੁਲੇਟ, ਲੈਥਇਰਸ ਅਫਾਕਾ, ਅਨਾਲਗਲਿਸ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਵਿਕਿਆ ਸਤੀਵਾ, ਸਰਸ਼ਿਅਮ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਰੁਮੈਕਸ ਐਸਪੀ ਜਿਹੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਲਗਣ, ਤਾਂ ਐਫਿਨਿਟੀ® ਵਰਤੋ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਕਣਕ
  • ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ (ਡੀਐਸਆਰ)