ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਐਫਿਨਿਟੀ® ਹਰਬੀਸਾਈਡ (ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ)

ਐਫਿਨਿਟੀ® ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਘੱਟ-ਵਰਤੋਂ-ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਮਾਲਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਹਰਾ ਲੇਬਲ ਉਤਪਾਦ- ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Active ingredients

  • ਕਾਰਫੇਨਟ੍ਰਾਜ਼ੋਨ-ਏਥਿਲ

Labels And SDS

4 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਫਿਨਿਟੀ® ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟ ਐਮਰਜੈਂਟ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਡਵਿਗਿਆ ਪਰਵਿਫਲੋਰਾ, ਡਿਗਰਾ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਫਿਲਾਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ, ਸਪਾਇਲਾਂਥਸ ਐਸਪੀ, ਐਕਲੀਪਟਾ ਅਲਬਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ, ਮੇਲਿਲੋਟਸ ਇੰਡਿਕਾ, ਮੇਲਿਲੋਟਸ ਐਲਬਾ, ਮੈਡਿਕਾਗੋ ਡੈਂਟਿਕੁਲੇਟ, ਲੈਥਇਰਸ ਅਫਾਕਾ, ਅਨਾਲਗਲਿਸ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਵਿਕਿਆ ਸਤੀਵਾ, ਸਰਸ਼ਿਅਮ ਅਰਵੈਂਸਿਸ, ਰੁਮੈਕਸ ਐਸਪੀ ਜਿਹੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। & ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ,। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ® ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਲਗਣ, ਤਾਂ ਵਰਤੋ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

Since the usage of this product is beyond our control, we do not give any assurance except the uniform quality of product.

Full crop listing

  • Wheat
  • ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ (ਡੀਐਸਆਰ)