ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ

ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਵਿਕ ਰਿਚ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਿਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਲ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • 12% ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ
  • 1% ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

2 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਚੌਲ
  • ਕਣਕ
  • ਸੇਬ
  • ਸੋਇਆਬੀਨ
  • ਮੂੰਗਫਲੀ