ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ

ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਬਾਇਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਵਿਕ ਰਿਚ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਬਾਇਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਬਾਇਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਿਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

Active ingredients

  • 12% ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ
  • 1% ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ

Labels And SDS

2 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਫਯੂਰਾਗ੍ਰੋ® ਜੀਆਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Since the usage of this product is beyond our control, we do not give any assurance except the uniform quality of product.

Full crop listing

  • ਚੌਲ
  • Wheat
  • ਸੇਬ
  • ਸੋਇਆਬੀਨ
  • ਮੂੰਗਫਲੀ